Gå till innehållet

Världens länder svek löfte om skyddat hav

Grön havssköldpadda i marint reservat. Foto: National Marine Sanctuaries – Green Sea Turtle, Public Domain

För tio år sedan lovade världens länder att skydda 10 procent av haven till år 2020. Det kommer inte nås. Bara knappt 7,6 procent av världens hav har i någon mån officiellt skydd och av dessa få procent är dessutom en del så kallade “pappersreservat”.

År 2020 är minst 17 procent av alla land- och sötvattensområden samt 10 procent av kust- och havsområden, särskilt områden av särskild betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, bevarade genom effektivt och rättvist förvaltade, ekologiskt representativa och väl förbundna system av reservat och andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder som också är väl integrerade i omgivande landskap.

/Ett av Aichimålen

FN:s mål om att skydda 10 procent av världens hav, som världens länder enades om år 2010, har misslyckats. Även med ett generöst sätt att räkna är bara knapp 7,6 procent av haven skyddade. Det innebär att en yta motsvarande mer än Brasiliens yta inte fått det skydd som utlovats.

– Stabiliteten i havet driver stabiliteten i alla levande system på planeten. Det handlar om att få tillräckligt stor del av havet att fungera så nära sitt naturliga tillstånd som möjligt för att låna resiliens till havet – och planeten. Det är därför marina reservat är en avgörande del i de konversationer som länderna måste ha om framtiden, säger Aulani Wilhelm, vid Conservation International, till Mongabay.

I skyddade marina miljöer får exempelvis korallrev och populationer av fiskar och fåglar chans att återhämta sig och skapar också möjligheter för lokalbefolkningen att livnära sig på småskaligt fiske och ekoturism.

Men siffran 7,6 procent verkar dessutom vara överdriven. Enligt Marine Conservation Institutes projekt Marine Protection Atlas är siffran bara 6,4 procent om man räknar med marina reservat som fått lagligt skydd och inte bara är löften. Det fattas i sådana fall ytterligare 4,3 miljoner kvadratkilometer, eller nästan tio gånger Sveriges yta.

Dessutom är inte alla marina naturreservat lika hårt skyddade. Det är till exempel bara 2,6 procent av världens hav som antingen förbjuder fiske eller enbart tillåter fiske i liten skala. I andra marina reservat tillåts exempelvis gruvnäringar och industriellt fiske. I Europa är det färre än 1 procent av de skyddade marina områdena som förbjuder fiske och 59 procent av dem tillåter till och med trålning, som räknas som industriellt fiske.

Källor: Mongabay, Marine Conservation Institute, The Guardian och Protected Planet

Mer att läsa