Världens fiske minst 50 procent större än beräknat

Enligt FN-organet Food and Agriculture Organization (FAO) har mängden fisk som tas ur haven varit relativt stabilt under 20 år, men i en ny studie visas att människan fiskat minst 50 procent mer fisk från haven än vad som framgår av officiell data. 

Det är Daniel Pauly och Dirk Zeller från University of British Columbia som i Nature Communications berättar om sin statistikgenomgång av världens fiske under 60 års tid. Deras genomgång visar att det troligen fångas minst 50 procent mer fisk än vad som rapporteras. Istället för de rapporterade 86 miljoner ton som FAO anger fångades 1996, menar forskarna exempelvis att den verkliga summan är på minst 130 miljoner ton.

Rapporterade fångster jämfört med forskarnas rekonstruerade fångstmängder. 

På sina håll, som i USA, Nordvästra Europa, Australien och Nya Zeeland, har fiskkvoterna minskat för att fiskbestånden ska hinna återhämta sig, men över lag fiskar industrin hårdare nu än förr. Trots det får de upp mindre fisk.

– Det är som att pressa en citron hårdare, men få mindre saft ur den, säger Boris Worm, en marinekolog vid Dalhousie University till Quartz.

Både Boris Worm och en annan forskare som inte heller är kopplad till studien, Trevor Bransch vid University of Washington, menar att den nya rapporten är ett jättearbete för att få fram mer sanningsenlig data om fiskeindustrin.

I rapporten framgår också att det är stora variationer i hur fisket bedrivs på olika håll i världen. I välkontrollerade områden är det inte så stor skillnad mellan officiellt och ”dolt” fiske. Även i stora fiskeområden som Medelhavet och Svarta havet fiskas det dock över 50 procent mer än det rapporteras.

– Den här dokumentationen tyder på att det behövs en förbättrad övervakning av alla fiskerier, inklusive de ofta ignorerade småskaliga fiskerierna och bifångst som slängs överbord, skriver rapportförfattarna.

De menar också att världens efterfrågan på fisk ökar och att när västvärlden inte längre har tillräckligt med fisk i sina egna vatten ökar efterfrågan från utvecklingsländer. Det har lett till att utländska eller exportfokuserade fiskeflottor i allt högre grad fiskar i utvecklingsländer och där konkurrerar ut det lokala småskaliga fisket, dessutom köps och säljs fisk i allt högre utsträckning mellan kontinenter snarare än att de konsumeras där de fångas.

Källor: Nature och Quartz