Gå till innehållet

Världens djur har minskat i antal med 58 % sedan 1970 – värst för sötvattensarter

Afrikansk elefant. Foto: Johan Siggesson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johan-siggesson/

Afrikansk elefant. Foto: Johan Siggesson 

Det är Världsnaturfonden WWF och Zoological Society of London som rapporterar resultaten i “Living Planet Report 2016”. Minskningen med 58 procent sedan 1970 kan jämföras med att samma siffra för två år sedan var 50% och WWF beräknar att minskningen kommer uppgå till 67 procent år 2020. 

Enligt sammanräkningen av data som Zoological Society of London (ZSL) och WWF gjort är de största hoten mot jordens djurliv mänsklig aktivitet så som exploatering av djurens livsmiljöer, överexploatering av djur och växter, så som jakt och fiske, utsläpp, invasiva arter och sjukdomar, samt klimatförändringar. Om mänskligheten fortsätter som hittills kommer även djurpopulationerna fortsätta minska.

– Vi fortsätter som om ingenting berör oss, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

– Vi vet orsakerna och vi vet storleksordningen på den mänskliga påverkan på naturen och djurpopulationerna – nu är det dags att agera, säger Mike Barrett, forskningschef på WWF till BBC.

Mike Barrett medger att för många arter i delar av världen saknas data, men menar att metoden som används är den bästa tillgängliga och att det finns en risk att situationen är ännu värre för de arter som inte inventerats lika bra som de arter som är med i rapporten.

Rapporten baseras på data om 3700 ryggradsdjur de senaste 40 åren och avslöjar även att minskningen är hela 81 procent för sötvattensarter. Anledningen till det är att mänskligheten gått hårt åt dessa vattenflöden.

Även världens korallrev får särskilt utrymme i rapporten. De täcker bara 0,1 procent av världens hav, men gynnar 25 procent av all världens fiskar. Om vi inte kraftigt minskar våra koldioxidutsläpp riskerar 75 procent av alla korallrev att försvinna.

Källa: BBC och WWF Living Planet Report

Mer att läsa