Världens äldsta späckhuggare har äntligen fått släktingar

Världens äldsta späckhuggare Granny föddes 1911. Foto: Leigh Calvez via Wikimedia

Världens äldsta späckhuggare Granny, J2,  föddes 1911. Foto: Leigh Calvez via Wikimedia

Utanför staten Washington finns en grupp späckhuggare som kallas Southern Resident Killer Whales (SRKW). I den hotade populationen lever världens äldsta späckhuggare, Granny och nu har hon äntligen fått nya släktingar när gruppen fött sina första nya kalvar på tre år.

Southern Resident Killer Whales har sedan 2005 varit listade som ”hotade” eftersom den lilla populationen på 81 individer inte förökar sig med andra späckhuggare.

Senast gruppen fick en kalv som överlevde de första månaderna var 2012, men nu kan det ha vänt. I slutet av 2014 föddes kalven J50 och nu har nyligen ännu en kalv upptäckts. Förhoppningsvis betyder detta en något säkrare framtid för gruppen som drabbats av flera dödsfall de senaste åren. Bara hälften av Southern Resident-späckhuggarna överlever sina första sex månader, vilket bland annat beror på minskande födotillgång, utsläpp och störningar från fartyg.

Bland Southern Resident-späckhuggarna lever världens äldsta späckhuggare, Granny. Hon fångades in 1967 för att hamna på en djurpark, men ansågs då för gammal. I fångenskap blir späckhuggare normalt sett 20 till 30 år gammal. Granny föddes 1911 och är alltså i år 104 år gammal.

Southern Resident-gruppen kan följas via nätet.

Läs mer:
Fler artiklar om späckhuggare.

Källa: Smithsonian