Världen har förlorat en fjärdedel av sin biologiska mångfald

korallblekning
Korallblekning. Foto: Acropora at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, Link

En ny genomgång av världens biologiska mångfald visar att den har minskat så mycket att den nu är under en ”säkerhetsgräns”. De största anledningarna är förstörelsen av livsmiljöer och jordbruk.

I snitt har världen bara 75 procent av sin biologiska mångfald kvar, jämfört med troliga nivåer innan industrialiseringen. Det menar forskare från Londons naturhistoriska museum i en ny rapport och en ”Biodiversity Trends Explorer” som presenteras strax innan det stora internationella mötet om biologisk mångfald; COP 15.

För att bibehålla de viktiga ekologiska processer som exempelvis pollinering och näringscykler skulle siffran behöva vara i snitt 90 procent anser forskarna, men utvecklingen i världen är snarare att den biologiska mångfalden minskar ytterligare än att den skulle närma sig den säkra nivån.

Riktigt illa i Storbritannien

Som exempel ligger Sverige på 84 procent, USA på 66 procent, Kina på 67 procent, Madagaskar 64 procent och Australien på 70 procent. Betydligt värre är läget i Storbritannien. I sitt hemland kom forskarna fram till att bara 53 procent av den biologiska mångfalden återstår. Det innebär att landet tillhör de sämsta 10 procenten i världen.

– Förlusten av biologisk mångfald är lika katastrofal som klimatförändringar, men lösningarna hänger ihop. Det krävs stora förändringar för att stoppa ytterligare skador på planeten, men vi kan göra det om vi agerar nu, tillsammans. Vi gör för närvarande inte tillräckligt för att stoppa, än mindre vända denna förödande nedgång i biologisk mångfald. Regeringar har den ekonomiska, politiska och juridiska makten att ta itu med den planetära nödsituationen, och det kan fortfarande finnas tid, men de måste agera nu, säger Andy Purvis, som forskar om biologisk mångfald på museet och som ligger bakom analysen.

I Sverige är hoten det moderna skogs- och jordbruket

Även om Sveriges siffror i analysen ser bättre ut än många andra länder så har vår biologiska mångfald en negativ utveckling. Vi når inga globala mål för naturen och experterna på SLU Artdatabanken har kommit fram till vad det beror på:

– Minskningen av den biologiska mångfalden i Sverige beror till stor del på att det moderna skogs- och jordbruket har förändrat eller förstört många arters livsmiljöer. Äldre tiders variationsrika landsbygd har ersatts av vidsträckta och likformiga skogsområden eller åkrar där bara ett litet antal växter och djur kan leva. Samtidigt har igenväxning och förbuskning av jordbruksmarker försämrat chanserna för många arter som behöver öppna och hävdade (vårdade) landskap. Även förändringar inom fiskerinäringen och industriell miljöförstöring bidrar till minskningen.

Den orättvisa eller den gröna vägen?

I analysen tittar också forskarna på hur framtiden kommer att bli under olika scenarion. Att fortsätta som nu, med en fossilberoende värld, skulle ge en fyra gånger större förlust av biologisk mångfald till år 2050 jämfört med den ”gröna vägen” där världen går över till ett allt mer hållbart samhälle. Ännu värre är ett scenario där världens ojämlikhet ökar. Då blir det fem gånger värre än under den gröna vägen.

– Att ta den gröna vägen är det mest rättvisa. Vi i den utvecklade världen får inte exportera vår förlust av biologisk mångfald till länder med lägre inkomster som ofta har mer unik biologisk mångfald och vars folk är helt beroende av vad deras lokala ekosystem kan ge dem. Jag tycker att det finns en enorm rättvise- och jämlikhetsfråga här. Skador på den biologiska mångfalden drivs främst, men inte uteslutande, av konsumtion i rika länder, säger Andy Purvis.

Förutom att världens länder måste komma överens och tillmötesgå varandra på de internationella mötena för biologisk mångfald, COP15, och klimatet, COP 26, så finns det också saker privatpersoner i västvärlden kan göra. Forskarna bakom studien rekommenderar att dra ner på köttätandet, använda mindre fossila bränslen och mark- och trädgårdsägare kan även använda sin yta till att skapa en mer naturvänlig miljö.

LÄS ÄVEN:
Nasdaq-börsen fick lära sig om biologisk mångfald av svensk expert
• FN: 10 miljoner kvadratkilometer natur måste återställas
Kravlista på biologisk mångfald från 3 000 ungdomar
Guide till insatser för biologisk mångfald
Sverige når inga globala mål för naturen
Allt fler svenskar oroar sig för klimatkris och biologisk mångfald

Källa: Natural History Museum