Varje grads uppvärmning slår hårt mot kejsarpingvinerna

Kejsarpingviner. Foto: Giuseppe Zibordi, Credit: Michael Van Woert, NOAA NESDIS, ORA, Public Domain, Link

En ny tioårig studie på kejsarpingviner och istäcket i Antarktis har skapat en beräkningsmodell som visar att det krävs stora globala insatser för att rädda pingvinerna. Den visar också på vilken skillnad det gör att stoppa den globala uppvärmningen så fort som möjligt. Även en halv grad gör stor skillnad.

Kejsarpingviner är beroende av istäcke och när medeltemperaturen på jorden stiger, får de allt mindre livsmiljöer. Nu har forskare räknat på hur den globala uppvärmningen påverkar pingvinernas kolonier.

Även om vi på något mirakulöst sätt skulle lyckas stoppa uppvärmningen vid 1,5 grader så kommer istäcket minska med fem procent till år 2100 vilket skulle få pingvinkolonierna att minska med 19 procent. Om uppvärmningen stannar vid två grader, vilket är långt bättre än vad som ser ut att hända för närvarande, förloras 15 procent av istäcket och mer än en tredjedel av kolonierna.

Den uppvärmningen vi är på väg mot, 5-6 grader varmare planet till år 2100, skulle innebära att 80 procent av kolonierna är ”kvasiutrotade” till år 2100.
– Under de förutsättningarna ser vi det som väldigt osannolikt att de ska kunna återhämta sig, säger Stephanie Jenouvrier, havsfågelekolog vid WHOI och huvudförfattare till studien.

Studien sällar sig till mängden av forskning som visar att varenda halv grads temperaturökning får stora konsekvenser för livet på jorden.

Källor: Woods Hole Oceanographic Institution och Global Change Biology