Varginventering klar – öppnar för licensjakt

Vargar i hägn. Foto: Frida Hermansson

Antalet revirmarkerande vargpar minskar för tredje året i rad, men det har hittats fler familjegrupper än i fjol. Eftersom det hittats 65 fler vargar än gränsen för gynnsam bevarandestatus öppnas det nu upp för licensjakt.

Under inventeringsperioden 2019-2020 hittades 45 familjegrupper i Skandinavien. 34 av dem lever i Sverige och fem i revir som sträcker sig både in i Norge och Sverige. Dessa räknas till hälften av varje land. Sverige anses därmed ha 36,5 familjegrupper och den nuvarande uträkningen förutsätter att varje familjegrupp består av tio vargar och kommer således fram till att det finns 365 vargar i Sverige just nu.

En expertpanel har fastslagit att det finns brister i det här sättet att räkna och rekommenderar att det byts till en annan inventeringsmetodik baserad på DNA och uppgifter om döda vargar. Till Naturvårdsverket avgjort metodik används fortfarande en omräkningsfaktor som är 10 vargindivider per föryngring. I denna beräkning ingår även vargar som dör under inventeringstiden.

Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen vill ändra systemet så att det följer det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulvs rekommendationer, där familjerna multipliceras med 7,67. Om den beräkningsmodellen skulle användas blir antalet vargar i Sverige ungefär 280 individer.

Beräkningsmetod öppnar för jakt
Enligt nuvarande beräkningsmodell fanns det i vintras 365 vargar i Sverige. Det är en ökning jämfört med fjolårets 300, som också är det beslutade minsta antalet för att vargen ska ha gynnsam bevarandestatus.

– Antalet vargar påverkar hur vargstammen kan förvaltas. Naturvårdsverket kan nu börja jobba med att se om det är möjligt att överlåta rätten för beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna, säger Marcus Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Den svenska vargstammen är fortfarande kraftigt inavlad. Den så kallade inavelsnivån ligger på 0,24 vilket kan jämföras med att två syskon parar sig (inavelsnivå 0,25).

Källor: Naturvårdsverket och Viltskadecenter