Varför har inte Kuba drabbats av bidöden?

Bi på väg in i bikupa. Foto: Erik Hansson

Bi på väg in i bikupa. Foto: Erik Hansson

Vi har tidigare skrivit en del om hur bisamhällen kollapsar världen över (läs mer här), bara i USA beräknas en tredjedel av alla honungsbin försvunnit. Men det finns ett land i dess närhet som inte alls känt av denna nedgång: Kuba.

Och kanske är det en pusselbit i utredningen av vad som ligger bakom den omfattande bidöden. Orsakerna är inte helt klarlagda men det finns mycket som tyder på att det massiva användandet av bekämpningsmedel är en stor bov i dramat. Vad det gäller Kuba så blev de tvungna att sluta med pesticider när Sovjetunionen kollapsade – de hade helt enkelt inte råd att köpa det när deras huvudsakliga handelspartner inte längre fanns och USA bojkottade dem.

Resultatet av det är nu att hela Kubas biodling kan certifieras som ekologisk och det fattiga landet hoppas att det ska bli en stor framtida inkomstkälla. Kubansk honung är en högt värderad produkt och redan nu är den deras fjärde största exportprodukt.

Källa The Guardian