Gå till innehållet

Nästan varannan svensk har förlorat viktig natur

En ny stor undersökning visar att många av oss som bor i Norden har upplevt förlust av natur som varit viktig för oss och att en stor majoritet är villig att göra förändringar i vår livsstil för att bidra till att återställa naturen.

Undersökningen, “Nordic Consumer Sustainability Index” (Opinion, på uppdrag av Nordisk Miljömärkning), har besvarats av 4 500 personer i Norden. 45 procent av svenskarna i undersökningen har förlorat natur som varit viktig för dem. Det kan handla om natur i närheten av hemmet eller sommarstugan, men även naturområden som ofta besöks.

Eftersom beställaren av undersökningen är Nordisk Miljömärkning, som bland annat ansvarar för miljömärkningen Svanen, handlar många av frågorna om konsumtion. Det framgår att 95 procent av de svarande redan anser sig ha minskat sin miljöbelastning exempelvis genom att välja bort onödiga inköp och att handla mer begagnat. 85 procent är dessutom beredda att förändra sin livsstil för att bidra till att återställa naturen.

Allt fler blir miljövänligare konsumenter

Extra glädjande i undersökningen är att allt fler gör medvetna val. 56 procent av de svarande 2024 avstår från onödiga köp. 2022 var det bara 44 procent. Idag svarar 42 procent att de reparerar istället för att köpa nytt (33 procent 2022).

– Vår ohållbara konsumtion lämnar efter sig skövlade regnskogar, plast i haven och miljögifter i naturen. Hos konsumenter finns en stor outnyttjad potential, som vi hoppas att såväl företag som politiker tar vara på genom att göra de mer hållbara valen enklare. Det är bråttom att agera och konventionen om biologisk mångfald är tydlig med hur vi kan säkra miljö, klimat och natur, säger Christian Quarles van Ufford, marknads- och kommunikationschef på Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen och EU Ecolabel, i Sverige.

Men det finns hinder för omställningen. För även om 76 procent av de nordiska konsumenterna anser att de har ett personligt ansvar att göra miljövänliga val som konsumenter så tycker många att det är svårt att hitta produkter som är bra val för miljön. 78 procent anser att produkter marknadsförs som ”gröna” utan en riktig förklaring till vad det innebär.

Källa: Nordisk Miljömärkning

Mer att läsa