Våra konsumtionsvanor utrotar arter tusentals mil bort

Gorilla i nationalparken Virunga. Foto: LuAnne Cadd. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Virunga_National_Park_Gorilla.jpg#/media/File:Virunga_National_Park_Gorilla.jpg

Gorilla i nationalparken Virunga i Kongo, akut hotad enligt IUCNs rödlista. Foto: LuAnne Cadd. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Commons.

I en ny studie har konsumtionsvanor i bland annat USA, EU och Kina kopplats ihop med utdöende arter i andra delar av världen. Kartläggningen visar att våra iPhones, bilar och IKEA-möbler innebär ett direkt hot mot arter någon helt annanstans. Exempelvis så kan en billig t-shirt som vi köper här komma från en fabrik som har byggts på bekostnad av att en regnskog med stor biologisk mångfald har avverkats i Malaysia.

Forskarna Daniel Moran från Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet och Keiichiro Kanemoto från Shinshuuniversitetet i Japan som har gjort studien, har utgått från 6 803 rödlistade arter i IUCN:s artdatabank. De kartor som forskarna har tagit fram illustrerar hur naturen i olika delar av världen påverkas av vår konsumtion. Exempelvis så visar konsumtionen i USA att landlevande arter hotas i Sydostasien, Madagaskar, Sydeuropa, Sahel, östra och västra kusten av södra Mexiko, i Centralamerika och Centralasien och in i delar av södra Kanada.

Kartan visar vilka områden som arter drabbats hårdast av USA:s konsumtion. Ju mörkare färger desto fler som hotas av konsumtionen. Karta: Daniel Moran och Keiichiro Kanemoto via Geminiresearchnews.com

I ett uttalande säger Daniel Moran att rapporten ger en möjlighet för regeringar, företag och människor att förstå kopplingen mellan konsumtion och miljöpåverkan så att de kan motverka denna.

– Det som är nytt här är att se kopplingen mellan miljöproblem och ekonomisk aktivitet. När man kopplar samman miljöpåverkan med logistikkedjan så är det många längs med denna kedja, inte bara tillverkarna, som kan ta del i att göra den hållbar.

Daniel Moran menar att EU skulle kunna anpassa sina forskningsprogram eller prioriteringar inom miljö för att fokusera på ”hotspots” med utdöende arter som finns med på kartorna, i exempelvis Sydostasien. Företag kan också använda kartorna för att ta reda på var de produkter de säljer har orsakat miljöpåverkan och förlust av biologisk mångfald.

Källor: PhysOrg och Nature