Gå till innehållet

Välgjord och koncis bok om insekter

“Britain’s Insects” kanske har en titel som inte lockar svenska insekts-fans till ett köp, men vi delar stora delar av vår insektsfauna med britterna och den här boken är väldigt välgjord.

Att skriva en bok om insekter är inte det lättaste. Det finns så otroligt många arter att det måste vara väldigt svårt att göra ett urval. Det går helt enkelt inte att ta upp alla. Det är inte heller speciellt lätt att se skillnad på många av arterna och att visa megaförstoringar av deras könsorgan, som är ett vanligt krav för artbestämning i vissa artgrupper, ger inte så inbjudande läsning.

Omslaget till “Britain’s Insects” av Paul D. Brock som gavs ut 2021.

Paul D. Brock har gjort en suverän insats med att få fram en både fyllig (över 600 sidor) och kompakt guide till 1 653 av Storbritanniens och Irlands insekter. I det här fallet handlar insatsen inte så mycket om att texterna är speciellet anmärkningsvärda utan hur hela boken är upplagd. Det är tydligt, koncist och väldigt genomtänkt med fokus på artbestämning. Här finns inte plats för några beskrivningar om levnadssätt eller liknande. Det är nästan allt ljus på att försöka komma fram till hur en viss art kan kännas igen.

Det görs dels genom att varje familj, underordning och ordning beskrivs med gemensamma kännetecken och vad man ska fokusera på för att se skillnad på arterna. Det kan till exempel vara att titta noga på antennerna, mönster på kroppen eller hur håriga de är.

Till varje art visas ett färgfoto, en karta över utbredningen i Storbritannien, ungefärlig flygtid, samt mycket effektiv information om vingspann eller längd, viktigaste kännetecken (“ID”), livsmiljö, föda och liknande arter. Under ID för Tvåfläckig sköldluspiga (Chilocorus renipustulatus) står till exempel kort och gott “2 large red spots” (två stora röda fläckar). Varje art har också minst ett färgfoto som alla är utvalda för att avslöja kännetecken.

I de fall då det behövs lite detaljstudier av antenner, bakkroppar, vingmönster eller annat så finns foton på detta med beskrivningar och streck till detaljer som måste studeras.

Alltför många böcker om arter beskriver dem bara utan större eftertanke. De missar att lyfta vad som gör att varje art kan skiljas från andra liknande arter. På den fronten och många andra är “Britain’s Insects” ett föredöme. Det kan inte vara många andra böcker som kan konkurrera om att få in så mycket innehåll på så “få” sidor. Med hjälp av QR-koder kan man till och med enkelt få höra vårtbitarnas läten.

Den stora nackdelen är såklart att texten är på engelska. Om du inte redan är bevandrad med insektstermer på engelska så är det en viss tröskel att ta sig över. Men de flesta termer pekas noga ut på bilder av insekternas kroppar vilket underlättar och de vetenskapliga namnen gör det lätt att söka på nätet efter exempelvis svenska namn. En annan nackdel är att Sveriges insektsfauna skiljer sig något från den brittiska, så vissa arter är inte med och andra som är med finns inte i Sverige. Tills det kommer en liknande bok på svenska är det nackdelar som är lätta att svälja.

“Britain’s Insects” finns att köpa i välsorterade bokaffärer.

“Natursidan.se rekommenderar” är en utmärkelse som delas ut till produkter som vi tycker är särskilt lyckade.

Mer att läsa