Vägsalt påverkar grodpopulationer negativt

Foto: Erik Hansson

Foto: Erik Hansson

Naturligt förekommande kemikalier i vägsalt kan ändra könskvoten hos närliggande grodpopulationer och därmed göra dem mindre livskraftiga.

Det är forskare vid Yale and Rensselaer Polytechnic Intisute (RPI) som hittat att andelen honor i grodyngel-populationer minskade med 10 procent när de exponerades för vägsalt, eller natriumklorid. Man har tidigare kunnat se en liknande effekt vid exponering av läkemedel och bekämpningsmedel, men detta är enligt Max Lambert på Yale School of Forestry & Environmental Studies (F&ES) en ny upptäckt som bör tas på allvar eftersom många och friska honor är kritiskt för att populationer inte ska riskera att dö ut.

Forskarna kom genom experiment vidare fram till att saltet kan göra individuella honor mindre i storlek, vilket gör att de kanske inte kan lägga lika många ägg, och de ägg som läggs blir antagligen av sämre kvalitet. Orsaken till denna könseffekt tros bero på att saltet kan binda till en receptor i celler och imitera handlingar av testosteron eller östrogen. Saltet har en väldigt liten sådan ”testosteroneffekt”, men eftersom det dumpas 22 miljoner ton vägsalt årligen bara i USA kan det ha en betydande effekt.

Rick Relyea på RPI menar att forskningen även väcker frågor om andra vattenlevande arter också kan påverkas av vägsalt vad gäller könskvoter, men potenitellt även inom många andra områden.

Källa: Sciencedaily