Gå till innehållet

Vägar gör stora rovdjur mer nattaktiva

Svartbjörn med ungar på väg. Foto: Luxil, CC BY-SA 3.0.

En studie från USA visar att vägar påverkar rovdjur på flera olika sätt. Framför allt undviker rovdjur att vistas i närheten av dem. Stora rovdjur visade sig också blir allt mer nattaktiva när det finns vägar i närheten.

I studien, som utfördes i Michigan i USA, undersökte forskarna hur svartbjörn, rödlo, prärievarg och varg använde och påverkades av vägar. De kom fram till att rovdjuren anstränger sig för att undvika kontakt med människor och att det är mer än tre gånger så stor sannolikhet att rovdjur använder sig av vägar när det råder liten aktivitet från människor. Det vill säga under nätterna. Detta gällde inte enbart på själva vägen. Rovdjuren undvek en korridor på upp till 500 meter från vägen.

– Det visar att vägarnas påverkan är ganska omfattande. De sätter sitt avtryck på ett betydligt större område än själva vägen, säger medförfattaren och ekologen Jerrold Belant, till Mongabay.

Forskarna kom även fram till en rad skillnader mellan djurarternas beteenden:
• Svartbjörnar och rödloar var betydligt skyggare vid vägar och höll sig på längre avstånd.
• Djuren förflyttade sig snabbare när de var på eller nära vägar.
• Vargar och björnar som lever nära vägar är mer nattaktiva jämfört med artfränder som lever i vildmarken.
• Rödloar och vargar är betydligt mer benägna att förflytta sig längs vägar, jämfört med svartbjörnar.

Hur sannolikt det är att olika arter använder sig av vägar vid olika tider på dygnet. A=svartbjörn, B=rödlo, C=prärievarg och D=varg. Öppna cirklar = djur som förflyttar sig. Fyllda cirklar = stationära djur. Alla de undersökta djuren använde vägar oftare på nätterna. Bild: Kautz et al., Global Ecology and Conservation, Creative Commons.

För att minska vägars påverkan både på rovdjuren och deras bytesdjur vill forskarna bakom studien se fler ekodukter där olika djurarter säkert kan ta sig över vägar.

Det är inte bara rovdjur som påverkas kraftigt av vägar. Tidigare studier har visat att vägar påverkar skogslevande fåglar mer än man tidigare trott och en svensk studie kom fram till att infrastruktur, så som vägar och järnvägar, påverkar fåglar och däggdjur även på långt håll. Minst 1 km från en väg kan det finnas 20-30 procent färre fåglar. Ytterligare en annan studie kom fram till att vägar hade en negativ påverkan på omgivningens fågelantal på upp till 700 meters håll.

Här i Sverige har vi ett väldigt utbrett nätverk av vägar i skogar. 2016 fanns det 210 000 kilometer skogsbilvägar enligt Skogsstyrelsen och 1 700 kilometer nya skogsbilvägar byggs årligen. Minst 15 procent av skogarna i Sverige består av vägar.

Källor: Global Ecology and Conservation och Mongabay

Mer att läsa