Gå till innehållet

“Utrotad” fiskarkatt funnen för första gången på 12 år

Fiskarkatt (Prionailurus viverrinus). Foto: Cliff via Flickr. Licensierad under CC BY 2.0 via Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fishing_Cat_(Prionailurus_viverrinus)_3.jpg#/media/File:Fishing_Cat_(Prionailurus_viverrinus)_3.jpg

Fiskarkatt (Prionailurus viverrinus). Foto: Cliff via Flickr. Licensierad under CC BY 2.0 via Commons 

Fiskarkatten hade inte setts i Kambodja sedan 2003 och troddes vara utrotad i landet, men efter tips från lokalbefolkningen kunde forskare med hjälp av kamerafällor filma det utrotningshotade kattdjuret. Se filmen här under.

Projektet med kamerafällor gjordes som ett samarbete mellan Cambodia’s Centre for Biodiversity Conservation (CBC), Fauna & Flora International (FFI) och Royal University of Phnom Penh (RUPP). Forskarna gladdes extra mycket åt att de 32 kamerafällorna kunde filma både en hane och hona i ett skyddat område i naturreservatet Peam Krosaop.

Fiskarkatterna lever i sydöstra Asien och har en ganska utspridd population. Eftersom de nästan enbart lever i våtmarker och då dessa livsmiljöer börjar bli en bristvara i Asien är arten klassad som “hotad” av IUCN.

– Asiatiska våtmarker försvinner snabbt eller förändras för att passa mänskliga aktiviteter, så fiskarkatten har minskat dramatiskt det senaste årtiondet och den återstående populationen är troligen liten, sa projektledaren Ret Thaung.

Det finns inte heller så många bevarandeprojekt som satsar på fiskarkatten eller världsdelens andra åtta små till medelstora kattdjur. Bevarandet av Asiens stora kattdjur engagerar betydligt mer.

De nyligen funna fiskarkatterna i Kambodja:
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=qOAbY0oHHHE”]

Källa: Mongabay

Mer att läsa