Utbredd illegal handel med elfenben avslöjad i Japan

Elefant med stora betar. Foto: Schuyler Shepherd. Licensierad under CC BY 2.5 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tanzanian_Elephant.jpg#/media/File:Tanzanian_Elephant.jpg

Fler än 30 000 afrikanska elefanter dödas varje år för betarnas skull. Betarna hamnar sen bl a i Japan där de säljs vidare utan att den riktiga källan uppges. Foto: Schuyler Shepherd. Licensierad under CC BY 2.5 via Commons

Ett utbrett fusk vad gäller registrering av elefantbetar i Japan har avslöjats. Fler än 5 500 elefantbetar har registrerats som lagliga de senaste fyra åren, trots att man inte vet var de kommer ifrån eller hur de har skaffats fram.

Inte det minsta bevis krävs av de japanska myndigheterna för att säkra att elefantbetarna har skaffats fram enligt lag, enligt en rapport som kommer från Environmental Investigation Agency (EIA).

Avslöjandet om den falska registreringen sammanträffar med att elefenbenshandeln i Japan har ökat och att tjuvjakten på elefanter i Afrika har växt. Fler än 30 000 afrikanska elefanter dödas varje år för betarnas skull.

1989 skrev Japan på en konvention som förbjöd handel med elefenben. Försäljning vid enstaka tillfällen med elefantbetar som samlats in före 1989 är tillåtet. Detta gör det enklare för smugglare att registrera betarna som om de samlats in innan 1989 och att dölja ursprunget.

Några japanska spanare som jobbade undercover för EIA avslöjade det hela när de låtsades sälja betar. Det visade sig att 30 av 37 elfenbenshandlare ville köpa betar illegalt, bearbeta betar med okänt ursprung och registrera betar genom att använda falsk information. Köpmännen talade fritt om hur de skulle kringgå eller lura systemet och hade ingen anledning att tro att Japans regering skulle bry sig om vad de höll på med, står det i rapporten.

– Japans svaga lag kräver inget bevis för var elefantbetarna kommer ifrån vid registrering. Systemet är helt öppet för att missbrukas och för att tvätta illegala elfenben så att de blir legala, säger Danielle Fest Gabriel, analytiker vid EIA, i rapporten.

EIA menar att Japans lag för skydd av hotade arter inte har genomdrivits ordentligt. Detta eftersom elefantbetar kan registreras som lagliga genom att påstå att de har skaffats innan förbudet och att de har lagrats i ursprungslandet. Något som lättvindigt kan bevisas genom en skriftlig deklaration från ägaren eller en släkting eller till och med en granne. Lagen kräver dokumentation, exempelvis en tulldeklaration, men Japans miljödepartement frågar sällan efter sådant bevis.

– Afrikas elefanter betalar för att Japan inte skärper kontrollen och stoppar den illegala elfenbenshandeln, säger Allan Thornton, chef för EIA. Endast ett förbud mot Japans inhemska elfenbenshandel och ett permanent stopp för registrering av betar kan rätta till den skada som handeln åstadkommer.

Förra året pekade EIA ut den japanska firman Rakuten som 2014:s största återförsäljare av elfenben. Ungefär 80 procent av betarna i Japan används för att göra ”hanko”,  personliga stämplar som används för att signera dokument.

EIA har försökt få Japans regering att införa ett omedelbart förbud för elfenben och att bemöta vädjan från flera afrikanska nationer som vill skydda sina sista elefanter. EIA vädjade även till Japans internetförsäljare att förbjuda annonser online eller auktioner som erbjuder elfenben.

I Kina har värdet på illegalt elfenben halverats, enligt en rapport från organisationen Save the Elephants i Kenya. Detta inger hopp om att en minskad efterfrågan kan göra tjuvjakten i Afrika mindre lönsam.

Källa: EIA