USA:s nya miljöpolitik: Nationalparker ska säljas ut och personal förses med munkavle

Nationalparken Yosemite i USA. Foto: Erik Hansson

Nationalparken Yosemite i USA. Foto: Erik Hansson

Donald Trump hade knappt hunnit svära eden som USA:s nya president innan Vita Husets webbplats rensades från ordet ”klimatförändringar”. Republikanerna har förberett en ny lag för att kunna sälja ut enorma landområden och nationalparker. Samtidigt har landets nationalparker förbjudits att använda sina officiella Twitter-konton och ett annat lagförslag vill stoppa skyddet av landets vargar.

Medan den enorma, internationella protestaktionen mot Donald Trump, ”Women’s March”, samlar hundratusentals människor i flera hundra demonstrationer världen över, har landets republikaner i kongressen jobbat för att genomföra en ny miljöpolitik, som rimmar med vad Trump sagt sig vilja genomföra.

Republikanerna har röstat igenom lagar som underlättar utförsäljningen av 2,6 miljoner kvadratkilometer mark – en yta större än Grönland och Sverige tillsammans. Enligt lagen kan försäljningen till delstater eller lokala myndigheter ske även med förlust och utan att kompensera det amerikanska folket. I dagsläget genererar dessa marker intäkter på 646 miljarder dollar årligen och sysselsätter över 6 miljoner människor.

Kritiker är oroliga över att en försäljning eller en överföring av marken till delstaterna kommer öppna upp för oljeborrning, gruvor och att allmänhetens tillgång till naturområdena begränsas.

– Vi var inte beredda på detta. Jag tycker att det var lömskt. Det exemplifierar ett försök att inte spela enligt reglerna. Det här är den värsta kongressen någonsin för offentligt ägd mark, säger Alan Rowsome, senior chef över myndighetsrelationer vid The Wilderness Society.

Enligt Rowsome riskerar mark nära Grand Canyon och Boundary Waters Canoe Area Wilderness i Minnesota säljas ut först eftersom dessa platser innehåller uran och koppar. Det finns också en risk att Arctic National Wildlife Refuge i Alaska öppnas upp för oljeborrning.

Möjligen som en följd av detta har landets nationalparker förbjudits från att använda sina officiella Twitterkonton enligt ett internt utskick som Gizomodo kommit över.

Källor: The Guardian och Gizmodo