Gå till innehållet

USA:s natur befinner sig i kris – 12 000 arter behöver hjälp

Bisonoxe (Bison bison) – en av arterna som är hotade. Foto: Jack Dykinga Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons

En tredjedel av USA:s arter är i riskzonen för att utrotas och en av fem löper en allvarlig risk att utrotas. Det skriver flera naturorganisationer i en ny rapport, som också visar vilka lösningar som finns.

USA befinner sig i en kris för vilda djur och växter. Det är slutsatsen som naturorganisationerna National Wildlife Federation, American Fisheries Society och The Wildlife Society kommer fram till i rapporten “Reversing America’s Wildlife Crisis“. Om inte åtgärder sätts in så finns det risk att mängder av arter kommer att utplånas.

– Vi är skyldiga våra barn och barnbarn att hindra arter från att försvinna från jorden, säger Collin O’Mara, chef för National Wildlife Federation, till The Guardian.

De tre organisationerna har kommit fram till att 12 000 arter behöver hjälp för att överleva i ett längre perspektiv, 150 amerikanske arter har utrotats och ytterligare 500 arter har inte setts det senaste årtiondet. 40 procent av sötvattensfiskarna räknas nu som sårbara eller hotade, en tredjedel av landets fladdermöss har minskat kraftigt de senaste två årtionden och groddjuren har fått se sina livsmiljöer minska med 4 till 12 procent per år.

De största anledningarna till att det går så dåligt för USAs vilda djur och växter är skogsavverkningar och omvandling av prärier och våtmarker till industriellt jordbruk, vägar, gruvor och annan exploatering. Insektsbekämpningsmedel kopplas till nedgången för exempelvis pollinatörer, invasiva arter sprider sig och klimatförändringarna orsakar högre temperaturer och extremare väder.

Organisationerna visar dock att mycket kan göras. Det finns redan åtgärdsplaner för 12 000 arter och det finns goda exempel på att åtgärderna fungerar. Det som saknas är pengar. Det krävs “en dramatisk ökning i finansieringen” för att bevara de arter som hotas att försvinna från jordens eller USAs yta.

Ett av förslagen i rapporten är att starta “Recovering America’s Wildlife Act”, som årligen ska dela ut över 10 miljarder kronor till projekt för att bevara och återskapa naturområden.

– Recovering America’s Wildlife Act erbjuder den här generationens möjlighet att förbättra landets bevarandearbete för att tackla hoten mot vårt vilda arv. Nu är tiden inne att bygga på framgångarna från vårt förflutna och se till att bevarandet av vår natur har en ljus framtid, skriver National Wildlife Federation, American Fisheries Society och The Wildlife Society i slutet av rapporten.

Källor: The Guardian och “Reversing America’s Wildlife Crisis

Mer att läsa