USA bildar enormt marint reservat utanför Hawaii

Photographer - Greg McFall/ONMS Description - Milletseed butterflyfishes and snorkeler near surface, taken in 2009 in Papahanaumokuakea Marine National Monument WOD submission

”Milletseed butterfly fishes” (chaetodon miliaris) nära ytan i  Papahanaumokuakea Marine National Monument. Foto: Greg McFall/ONMS via Flickr 

I fredags utökade USAs president Barack Obama det marina reservatet Papahānaumokuākea Marine National Monument utanför Hawaii. Det blir nu fyra gånger så stort som tidigare och ett av världens största marina reservat på 1,5 miljoner kvadratkilometer. I reservatet ingår både havs- och landområden.

Många forskare, miljökämpar och invånare på Hawaii har länge velat ha ett starkare skydd för området. Främsta hoten, förutom klimatförändringen och plast i havet, är kommersiellt fiske och gruvnäring. Nu kommer alla kommersiella aktiviteter i området att stoppas.

I Papahānaumokuākea finns mer än 7 000 marina arter, exempelvis utrotningshotade valar, den utrotningshotade munksälen, havssköldpaddor och svarta koralldjur som kan leva längre än 4 500 år. 14 miljoner sjöfåglar samlas i området och laysanalbatrossen häckar här. Ungefär en fjärdedel av arterna lever endast i Papahānaumokuākea.

Reservatet har också ett av de nordligaste och friskaste korallreven i världen: Enligt forskarna är det ett av de rev som har störst chans att överleva i vatten uppvärmda av klimatförändringen. 2010 blev Papahānaumokuākea ett av UNESCOs världsarv .

Källa: National Geographic