Urskog huggs ned i Rumäniens nationalparker, 3 hektar avverkas i timmen

Den biologiska mångfalden är rik i Rumäniens skogar. Här lever Europas största kvarvarande population av brunbjörn och det finns varg, lokatt och även bisonoxar. Djur som utrotats eller bara existerar i ett litet antal i resten av Europa. Foto: Bernard Landgraf CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons.

Den biologiska mångfalden är rik i Rumäniens skogar. Här lever Europas största kvarvarande population av brunbjörn och det finns varg, lokatt och även bisonoxar. Djur som utrotats eller bara existerar i ett litet antal i resten av Europa. Foto: Bernard Landgraf CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons.

Illegal skogsavverkning pågår för fullt i Rumäniens unika urskogar. Skogarna köps upp av utländska investerare och timret görs till pellets som används vid uppvärmning av villor i Österrike och Tyskland. Virket säljs runt om i Europa i byggvaruhus.

Enligt en rapport från Greenpeace försvinner skog i en takt av tre hektar per timme och det huggs även inne i nationalparkerna. En avverkningstakt som annars brukar gälla för tropiska regnskogsområden. EU-kommissionen undersöker för tillfället Rumäniens största träexportörer som har brutit mot EUs Timmerförordning (EUTR).

Delar av den unika bokskog som för länge sedan bredde ut sig i Europa efter istiden för flera tusen år sedan finns i Rumänien. Den biologiska mångfalden är rik och här lever Europas största kvarvarande population av brunbjörn och det finns varg, lokatt och även bisonoxar. Djur som utrotats eller bara existerar i ett litet antal i resten av Europa.

Delar av den unika bokskog som för länge sedan bredde ut sig i Europa efter istiden för flera tusen år sedan finns i Rumänien, bl a i Karpatiska bergen här 800 m, lövskog. Foto: Tommy from Arad

Bokskog i Karpaterna, Rumänien,  på 800 meters höjd. För flera tusen år sedan fanns sådana här lövskogar över hela Europa, nu finns de bara kvar på ett fåtal ställen. Foto: Tommy from Arad CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons

Uppmärksamhet har riktats mot den illegala handeln med timmer tack vare miljöorganisationer som EIA, Greenpeace och aktivister som Gabriel Paun, grundaren av den rumänska naturorganisationen Agent Green. Han har lagt ned åratals arbete för att skydda Rumäniens skogar och har spårat hur timmer huggits i nationalparker för att sedan forslas till sågverk ägda av utländska företag. För detta har han blivit både misshandlad och hotad.

I en rapport från Greenpeace står det att 45 501 fall av illegal avverkning har skett i Rumänien enbart under ett år mellan 2013 och 2014. Nästan 80 procent av den totala volymen illegal trä som höggs ned var från bara tre landskap: Alba, Cluj och Marmamures. Myndigheterna gör inget åt det och avverkningen fortsätter.

Crisanta Lungu, skogskampanjskoordinator i Greenpeace Rumänien säger i en intervju till nyhetssajten Mongabay:

– Från 30 fall av illegal skogsavverkning per dag mellan 2009 och 2011, ökade det till 50 fall per dag mellan 2012 och till 62 fall per dag mellan 2013 till 2014. Baserat på den nationella skogsinventeringen så har 8,8 miljoner kubikmeter huggits illegalt men bara 5 procent av dessa har undersökts av de rumänska myndigheterna.

Problemet har växt så mycket att tusentals människor demonstrerade mot avverkningarna på gatorna i maj 2015, vilket tvingade regeringen att gå ut med att det rådde krisläge i landet. Miljögrupper säger att nyckeln till problemet ligger hos det statliga verket Romsilva, som bedriver administrationen kring skogsfrågor och har hand om både skyddade områden och produktionsskogar. Något som inte fungerar i ett land som förlamats av korruption. Staten innehar ungefär hälften av Rumäniens 6,5 miljoner hektar mark, resten ägs privat.

Den största utländska investerare i EU som köper upp Rumäniens skog är österrikiska företaget Holzindustrie Schweighofer. Företaget styrs av en av Österrikes rikaste familjer och är en av de största trävaruproducenterna som också driver byggvaruhus över hela Europa. De säljer även biodrivmedel och gör biomassa som värmer upp husen i Österrike och i Tyskland. Schweighofers största kunder är nämligen österrikiske producenter av träpellets.

Miljöorganisationen Environmental Investigative Agency (EIA) har undersökt Holzindustrie Schweighofer och hur de jobbar i Rumänien. I en rapport bevisar EIA att Schweighofer medvetet har tagit emot timmer från illegalt avverkad skog och att företaget har sporrat avverkningen genom ett bonussystem.

Företaget förnekar att det som står i EIAs rapport är sant och säger att de inte accepterar illegal handel. Istället menar de att mycket av deras virke är frivilligt miljömärkt genom Forest Stewardship Council (FSC), en internationell märkning vars mål är att förbättra skötseln av världens skogar. Schweighofer påstår också att de kan lösa situationen mot illegal avverkning i Rumänien och skriver i ett pressmeddelande att de aldrig skulle avverka träd i nationalparker.

Bevisen mot dem är allvarliga nog för att EU-kommissionen ska agera och ärendet om de illegala avverkningarna presenterades därför i Bryssel i början av december.

Fallet Schweighofer sätter ljus på problemen kring tillämpningen av EUs Timmerförordning (EUTR). Reglerna kom i kraft i mars 2013 och förbjuder att illegalt timmer och timmerbaserade produkter ska hamna på EUs marknad, men reglerna följs sällan och är svåra att implementera så att de fungerar i verkligheten.

– Tyvärr är tillämpningen av EUTR I Rumänien försenad genom myndigheterna och metoden togs tillvara bara för några månader sen. Detta har haft en negativ verkan på skogen eftersom regleringen som gäller inom EU inte har använts, säger Crisanta Lungu i en intervju till nyhetssajten Mongabay.

Retezat Nationalpark som har urskog som inte har brukats av människor, en så kallad ”Intact Forest Landscape” (IFL), något som annars knappt finns kvar i övriga Europa. 150 hektar eller mer har hittills avverkats illegalt inne i nationalparken. Foto: ImageManHunter via Flickr

Retezat Nationalpark som har urskog som inte har brukats av människor, en så kallad ”Intact Forest Landscape” (IFL), något som annars knappt finns kvar i övriga Europa. 150 hektar eller mer har hittills avverkats illegalt inne i nationalparken. Foto: ImageManHunter via Flickr

Rumänien har urskog som inte har brukats av människor, en så kallad ”Intact Forest Landscape” (IFL), något som annars knappt finns kvar i övriga Europa. Sedan 2000, har IFL förlorat omkring 800 hektar skog, varav 150 hektar kommer från en rumänsk nationalpark, Retezat National Park.

Rumäniens äldre bokskog har en ålder på minst 450 år och nu har 23 000 hektar föreslagits att bli ett UNESCO världsarv, något som kommer att beslutas under 2016. De som hoppas på detta säger att det skulle bli ett stort steg framåt för att skydda en del av Europas äldsta skogar. Men många miljökämpar säger att dessa initiativ är för små och kommer för sent. Gabriel Paun från Agent Green säger till Mongabay att 81 procent av urskogen fortfarande är starkt hotad och att den huggs ned hela tiden medan han ser på.

Källor: Mongabay News, Forests OrgAgent Green, Greenpeace rapportGlobal Timber ForumIntact Forest Landscape