Gå till innehållet

Upphittad kamera avslöjar oväntat fågeldrama

Foto: USFWS

Foto: USFWS

Det här är en märklig och smått osannolik historia om hur ett intressant fågeldrama upptäcktes av en ren slump. Se bilderna från kameran här under.

Jeff Samuel och hans vänner befann sig på en semester i Alaska. I väntan på att flyget skulle hämta upp dem tog de en promenad längs med stranden för att plocka upp skräp. Ett av föremålen de städade upp visade sig vara en kamera, stor som en tegelsten. Den var ganska illa åtgången och när Jeff öppnade den såg han att minneskortet börjat rosta. På kameran fanns det dock kontaktuppgifter.

Jeff fick kontakt med U.S. Fish and Wildlife Service och ornitologen Chris Latty, som berättade att de i två års tid placerat ut 75 automatiserade kameror för att studera ejdrar vid Beauforthavet. Kamerorna tar en ny bild var fjärde sekund, men i juli 2016 kom en storm och spolade iväg och förstörde 75 procent av kamerorna.

Nu hade ytterligare en av kamerorna återfunnits och den skulle via sig innehålla spännande material. Bilderna gick att få ut ur det sargade minneskortet och visade ett ejderbo där det märkligt nog fanns ägg både från ejder och vittrut. Det är ett fenomen som är sällsynt, men som sker ibland.

Ejderhonan inledde ruvandet av äggen, men jagades sedan bort av vittrutparet. Kvar i boet låg ett ejderägg och flera trutägg som föräldrarna fortsatte ruva och försvara i 27 dagar tills ejderägget kläcktes.

Truthonan brydde sig inte om att det fanns en ejderunge i boet och tog hand om den som om den var sin egen. Det ska påpekas att vittrutar annars mycket väl kan tänka sig att äta ejderägg eller ejderungar.

Ejderungar är vana vid att tidigt klara sig själva och när den var tillräckligt stor försökte den lämna boet, men attackerades då av andra trutar i närheten. Ungen lyckades dock fly och hittades av två ejderhonor, som verkade adoptera ungen. Under tiden fortsatte vittruten ta hand om sina egna ungar.

Forskningen som bedrivs vid stranden i Alaska med hjälp av kamerorna visar att ejdrar är väldigt lätstörda när de ruvar. Om något händer, exempelvis en storm eller något annat som får dem att lämna boet, så överger de ofta boet helt. Det är ett bekymmer eftersom stormarna i området tycks inträffa allt tidigare på året.

För ejderungen som växte upp hos vittrutarna verkade det dock, mot alla odds, gå bra.

Se bilderna från kameran här under:

Här gör vittruten iordning boet och lägger ägg i det som tidigare var ett ejderbo.

Här gör vittruten iordning boet och lägger ägg i det som tidigare var ett ejderbo. Foto: USFWS

Ejderhonan återvänder och jagar bort vittruten.

Ejderhonan återvänder och jagar bort vittruten. Foto: USFWS

Vittrutparet är inte nöjda.

Vittrutparet är inte nöjda. Foto: USFWS

Till slut jagas ejdern bort och vittruten fortsätter ruva både ejderägget och vittrutäggen.

Till slut jagas ejdern bort och vittruten fortsätter ruva både ejderägget och vittrutäggen. Foto: USFWS

Här syns ejderungen, som tas om hand av vittruten.

Här syns ejderungen, som tas om hand av vittruten. Foto: USFWS

Här "rymmer" ejderungen och hittar några artfränder.

Här “rymmer” ejderungen och hittar några artfränder. Foto: USFWS

Trutarna fortsätter ruva.

Trutarna fortsätter ruva. Foto: USFWS

Här syns en av trutarnas ungar.

Här syns en av trutarnas ungar. Foto: USFWS

Källor: ADN och FWS

Läs mer

Mer att läsa