Gå till innehållet

Universitetsförvaltningen stoppar planerad avverkning efter kritik

Utsikt från Kung Björns hög i Hågadalen. Foto: Joakim Hansén, CC BY-SA 4.0, Länk

Protesterna mot att Uppsala universitets akademiförvaltning planerade en stor avverkning i ett populärt naturreservat blev stora. Både från anställda på universitetet och miljöorganisationer. Nu har förvaltningen dragit tillbaka sitt förslag om att kalavverka 4,5 hektar skog i det populära skogsområdet.

– Det känns fantastiskt skönt, det är ett kvitto på att det verkligen är möjligt att förändra och påverka sin omgivning. Skogen har stora värden för både natur och friluftsliv och kommer kunna upplevas av besökare även i framtiden, vilket känns underbart, säger Ingemar Södergren, Naturskyddsföreningen Uppsala.

Nyligen hölls ett möte inom akademiförvaltningen där de till slut bestämde sig för att dra tillbaka förslaget, vilket Dagens Nyheter var först att berätta om.

Som så många andra aktörer som vill avverka skog i naturreservat angav Uppsala Akademiförvaltning granbarkborreangrepp som ett argument. Det ger inte Naturskyddsföreningen i Uppsala mycket för.

– Träden som står i området var angripna förra året och har inte längre granbarkborrar i sig. De är istället fyllda med granbarkborrens fiender nu och att avverka de träden skulle därför gynna barkborrarna. Att kalavverka skogen är varken en rimlig eller vedertagen åtgärd för att att minska angreppen, då finns det andra metoder, exempelvis sök- och plockmetoden. Stora delar av skogen är dessutom tallskog, säger Ingemar Södergren.

En undersökning som gjordes med drönare i området och granskades av en expert kom fram till att det vara max 13 granar med pågående barkborreangrepp i hela området.
– Några granar har granbarkborre i sig men skogen i stort är ju inte hotad av ett granbarkborreangrepp, säger Ingemar Södergren.

Förutom Naturskyddsföreningen protesterade även 400 forskare, lärare och elever på universitetet mot avverkningen i Hågadalen-Nåsten och det är dessa interna protester som förvaltningen nu anger som anledning till att avverkningsbeslutet drog tillbaka.

Mer att läsa