Gå till innehållet

Unik natur skyddas i elva nya naturreservat

Guckusko – en orkidé som bland annat kan hittas i Tures äng. Foto: Erik Hansson

Dalarna får elva nya naturreservat på sammanlagt nästan 4 000 hektar. Allt från ängar som ska fortsätta slås till naturskogar som ska lämnas ifred.

– De elva reservaten har bildats för att skydda unik natur, växter och djurliv i vårt län. Sedan tidigare har Dalarna över 330 naturreservat som är hem åt många hotade och sällsynta växter och djur, och är öppna för allmänheten att besöka, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Bland de nya reservaten kan nämnas Tures äng som på ungefär en hektar rymmer mängder av spännande växter och ängssvampar och som kommer fortsätta skötas med slåtter. I Nifelhem skyddas en lövrik tallnaturskog i en kuperad och blockrik terräng med spår efter bränder på 1800-talet. Här finns en lång rad lavar och insekter av stort skyddsvärde.

Smalnäbbad simsnäppa. Foto: Erik Hansson

Översjöåsen består av myrar och sjöar på 653 meter över havet. Vid den stora myrfågelinventeringen i slutet på 1970-talet bedömdes området vara den artrikaste av alla myrar som besöktes. Här har fågelarter som brushane, dvärgmås, skedand, smalnäbbad simsnäppa, stjärtand och svarthakedopping observerats. På myrholmarna kan de rödlistade arterna varglav, gräddticka och liten sotlav hittas.

Ett annat nytt skyddat område är Risberget i Malung-Sälens kommun med en fäbod där korna går fritt i reservatet om somrarna sedan 300 år tillbaka. – Risberget är en alldeles särskild plats. Utöver att här finns en levande fäbod med betande djur i skogen kring den, så är här väldigt vackert och här finns många spännande arter. Sluttningarna ner mot fäbodarna är klädda med lavbehängd och variationsrik gammal granskog. Med lite tur träffar du den vackra och sällskapliga lavskrikan, och på många av stammarna ses ringmönster som uppstått när den tretåiga hackspetten varit ute och letat efter mat, berättar Kristin Persdotter som är reservatshandläggare för Risberget.

De elva nya reservaten (länkar till mer information hos länsstyrelsen): Kockoraberget (Ludvika)
Tures äng (Borlänge)
Rotsjön (Falun)
Sörmyren-Hynsån (Falun)
Nifelhem (Rättvik)
Grå-Larsknipen (Malung-Sälen)
Risberget (Malung-Sälen)
Brändberget (Malung-Sälen, delvis även i Mora)
Skärmyrloken (Älvdalen)
Trygåskölen (Älvdalen)
Översjöåsen (Älvdalen)

Källa: Länsstyrelsen i Dalarna

Mer att läsa