”Europas Amazonas” och två nya områden i Sverige blir biosfärområden

Del av Vindelälven. Foto: MikaelLindmarkEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

FN-organet Unesco har meddelat att Sverige får två nya biosfärområden; Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen. Det är sammanlagt över 1,6 miljoner hektar där naturen bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas. Samtidigt tas även de första stegen mot att bilda ett enormt biosfärområde i ett stort flodområde i Europa.

− De lokala samhällenas ansvar och människors aktiva deltagande är framgångsrecept för bevarande och hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser. Att Unesco nu utnämner två nya svenska biosfärområden är ett erkännande för de år av lokalt arbete och engagemang som många människor har lagt ner för att stärka en hållbar lokal och regional utveckling, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Stort restaureringsprojekt gör Vindelälven till en förebild för framtida forskning

Ett biosfärområde har som syfte att utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt, bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap och att stötta forskning och miljöövervakning.

Det nybildade Vindelälven-Juhtatdahkas biosfärområde i Västerbottens och Norrbottens län blir ett av världens största med sina 1,3 miljoner hektar. Ungefär 34 procent av den här ytan är skyddad natur och anses ha stor biologisk mångfald.

LÄS ÄVEN: • Mångmiljonintäkter för naturturism och naturum i Kristianstad

Voxnadalens biosfärområde i Gävleborgs län är på 341 000 hektar. Här finns natur- och kulturmiljöer som exempelvis brukats med fäboddrift. Även Unescos världsarv Hälsingegårdarna, Hamra nationalpark, ett kulturreservat samt flera naturreservat och Natura 2000-områden ingår i området.

I Sverige finns det nu sju biosfärområden; Kristianstad vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Blekinge arkipelag, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Östra Vätterbranterna, Voxnadalen och Vindelälven-Juhttátahkka. Tillsammans utgör de sju områden sju procent av Sveriges yta.

Samtidigt skyddas också 13 000 hektar längs floden Mura i Österrike som biosfärområde. Floden fortsätter in i floden Drava och sedan till Donau och de första stegen har nu tagits för att bilda ett biosfärområde som sträcker sig genom fem länder. Det skulle kunna bli en 1 miljon hektar stort biosfärområde och bilda ett skydd för vad WWF Europe kallar ”Europas Amazonas”, i ett pressmeddelande.

Källor: SVT Västerbotten, Regeringen.se, SVT Gävleborg och WWF