Undersökning: Stort intresse för biologisk mångfald i trädgården

Bi som letar föda bland blommor. Foto: Erik Hansson

Trädgårdsodlare har ett stort intresse för att värna om biologisk mångfald och mer än var tredje tillfrågad svarar att de väljer växter i trädgården utifrån vad som gynnar pollinatörer. Detta enligt rapporten ”Växttrender 2019”. 

Rapporten är gjord på uppdrag av företaget Plantagen och baseras på en konsumentundersökning med 1010 respondenter i Sverige. Resultaten visar att det finns ett stort intresse för att skapa en trädgård som gynnar biologisk mångfald.

LÄS ÄVEN: • Guide till insatser för biologisk mångfald

35 procent av de svarande planerar att plantera blommor och växter som är bra för pollinerande insekter, 30 procent har den biologiska mångfalden i åtanke när de odlar växter och blommor och 43 procent uppger att de är ganska eller mycket intresserade av växter som bidrar till biologisk mångfald.

LÄS ÄVEN: • Dela trädgård – ny rörelse för hemmaodling och biologisk mångfald

– Vi får allt fler frågor från konsumenter kring odling som bidrar till biologisk mångfald. Framför allt fjärilar kommer det mycket frågor om, säger Johan Orre, hortonom på Plantagen i rapporten.

LÄS ÄVEN: • Skogsträdgård – för din och den biologiska mångfaldens skull

För trädgårdsägare finns det mycket som kan göras för att gynna pollinatörer och den biologiska mångfalden. Exempelvis:
• Lämna ett hörn av trädgården med kvistar eller död ved
• Låt gräsmattan få blomma upp innan den klipps
• Anlägg en blomsteräng på delar av gräsmattan. Slå gräset sent på säsongen, låt det ligga kvar och fröa av sig, ta sedan bort det så att marken utarmas och det blir lättare för ängsväxter att etablera sig. Det går även att så ängsväxter.
• Se till att det blommar i din trädgård under hela säsongen. Från våren till hösten.
• Gör bon åt insekter genom att borra 3-13 mm stora hål i en träbit. Lägg den på en solig plats.
• Ordna ett vattenbad med stenar åt insekter att sitta på.

LÄS ÄVEN: • Du kan själv enkelt göra viktiga insatser för biologisk mångfald

– Min förhoppning är att man allt mer börjar se på trädgården som något som är till inte bara för en själv utan även för andra arter, säger Hanna Åberg, trädgårdsingenjör och bifantast i rapporten.

Källa: Plantagen och ”Växttrender 2019