Två nya och åtta utökade naturreservat i Norrbotten

Tobisgrisslor. Foto: Daniel Pettersson 

Länsstyrelsen tagit beslut om att bilda två nya naturreservat samt göra åtta naturreservat större. Sammanlagt skyddas över 1,6 kvadratmil natur och Norrbotten får sitt första marina reservat. ”Ett viktigt steg för att säkra den biologiska mångfalden i länet och för framtiden”, skriver länsstyrelsen.

– Vi har en unik skärgård i Norrbotten med många stora biologiska värden. Genom att regeringen nu satsar särskilt på havsmiljön kan vi säkerställa att dessa värden bevaras. Det handlar bland annat om att säkra tillgången på ekosystemtjänster som tillgång på fisk att äta och rent vatten att bada i. De här nybildade naturreservaten bidrar till att vi även i framtiden kan få uppleva ett friluftsliv i en orörd skärgårdsnatur, säger Per-Anders Jonsson, chef på Naturskyddsenheten.

LÄS ÄVEN: • 8 av 10 tycker det är viktigt att skydda natur

Två nya områden ska skyddas:
Kallfjärden i norra delen av Piteå kommun blir Norrbottens första marina naturreservat. I det över 1,6 kvadratmil stora området skapar landhöjningen ständigt nya miljöer med grundare vikar och ”glosjöar” som inte längre har kontakt med havet. Undervattensmiljön bland de 18 öarna anses vara så rik och betydelsefull att den särskilt bör skyddas och här lever harr, sik och strömming. På land hittas bland annat urskogsliknande skogar med hänglav, rosenticka, lappticka och ostticka eller karga områden där det mest finns klippor, sten, grus och växter som strandglim, strandvial, strandaster och besksöta.

LÄS ÄVEN: • Rekordmånga naturområden ska skyddas 2017

På flera av öarna häckar många fåglar, så som tobisgrisslor, silvertärnor och silltrutar.

Kunoöhällan i Luleå södra skärgård är en viktig fågelö. Du får inte gå i land eller vara närmare än 200 meter från Kunoöhällan mellan 1 maj och 31 juli. Här häckar en stor koloni tobisgrisslor, men även kolonier av tärnor, skratt-, fisk- och dvärgmås, kustlabb, bergand och roskarl. Längst ut i Kallfjärden har ön formats av havet, vinden och isen och blivit karg och öppen, med enstaka träd och växter som strandglim, kvannen och skvattram.

LÄS ÄVEN: • Allt större intresse för att inrätta kommunala naturreservat

Förutom de två nya naturreservaten har det även beslutats om att utvidga de befintliga reservaten Lombbergen, Tallberget och Turpas i Överkalix kommun, Rappobäcken i Jokkmokk kommun, Enstakaberget i Älvsbyn kommun, Bålkaberget och Paula i Arvidsjaur kommun samt Globerget i Jokkmokk och Älvsbyn kommuner.

Källor: Länsstyrelsen, Kunoöhällan och Kallfjärden