Två nya naturreservat i södra Dalarna

Den 5 november fattades beslut om två nya naturreservat i södra Dalarna, mot gränsen till Värmland. Det är Lakobergets naturreservat på 54 ha och Lållansbergets naturreservat på 129 ha.

Båda reservaten består av barrnaturskogar. Naturreservaten bidrar till att uppfylla miljömålen Ett rikt växt- och djurliv och Levande skogar, skriver Länsstyrelsen i Dalarna i ett pressmeddelande.

Lållansbergets naturreservat i södra Dalarna. Foto: Maria Blomkvist

Lållansbergets naturreservat i södra Dalarna. Foto: Maria Blomkvist

Lållansberget är ett säreget berg med äldre granskog på sluttningen och hällmarkstallskog uppe på bergets topp. Maria Blomkvist, naturskyddshandläggare, Länsstyrelsen Dalarna berättar i ett pressmeddelande att det finns en vacker tjärn allra längst upp på berget med näckrosor. Berget är brant och vatten tränger ut ur marken på flera ställen.

Blåtryffel.

Blåtryffel. Foto: Uno Skog

En bäck rinner nedför berget och vid den växer en ovanlig tryffel, blåtryffel. Den trivs vid rörligt vatten och lever tillsammans med gran i gamla skogar. Blåtryffel har bara hittats på ett femtiotal platser i Sverige och den är sällsynt. Svampen hotas främst av det moderna skogsbruket med kalavverkning . Den är extremt känslig för uttorkning och är beroende av en skuggig miljö.

I det andra reservatet, Lakobergets naturreservat, finns äldre tallar som ger reservatet dess karaktär.

Lållansbergets bäck, foto: Sebastian Kirppu via Creative Commons

Lållansbergets bäck, foto: Sebastian Kirppu via Creative Commons

– På sommaren blommar nattviolen i Lakobergets naturresevat, en vit skir orkidé som doftar angenämt på kvällen och natten i midsommartid, säger Maria Blomkvist.

För att åka till de två naturreservaten norrifrån: Kör söderut på väg 26 från Vansbro. Vid Laxtjärn, sväng höger mot Sågen. Kör förbi Sågen, efter cirka 7 km kommer du till vägen som går till Lakoberg. Kör förbi den. Efter 100 meter finns en parkeringsplats på vänster sida. Efter en promenad på 500 meter söderut genom skogen är du framme.

Källa: Länsstyrelsen