Två nya naturreservat har bildats

Tretåig hackspett. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Tretåig hackspett. Foto: Zsombor Károlyi 

Det har bildats två nya naturreservat i Sverige. De ligger i Arvidsjaurs och Jokkmokks kommun och båda innehåller gammal tallskog och en mosaik av myrar, sjöar och skogar.

De två områdena är Stor-Abborrtjärnen i Arvidsjaurs kommun och Kåbdajaure ligger i Jokkmokks kommun.

Områdena består av myrar, sjöar och flera hundra år gamla tallskogar som innehåller rikligt med döda träd. Dessa ger liv åt bland annat tretåig hackspett och skalbaggen mindre märgborre. Andra spännande arter som ryms i de nya naturreservaten är ringlav och den hotade flodpärlmusslan.

Källa: Länsstyrelsen i Norrbotten