Miljarder satsas på biologisk mångfald

Vildbi. Foto: Erik Hansson

Över 100 länder har skrivit under en deklaration för att ta fram och införa en global handlingsplan för biologisk mångfald. Kina meddelade att de går in med 230 miljoner dollar för att starta arbetet.

Världens ledare har samlats i Kummings i Kina för en konferens om biologisk mångfald. Där skrevs en deklaration under av 100 av världens ledare med vilka övergripande mål arbetet ska ha. Visionen är att ”leva i harmoni med naturen” till år 2050.

Kina lät meddela att de satsar 230 miljoner dollar för att etablera ”Kummings fond för biologisk mångfald” och Japan bekostar 17 miljoner dollar på en egen fond med samma ändamål. EU lovar att fördubbla sin satsning på biologisk mångfald och Franrike meddelade att 30 procent av landets klimatbudget ska användas till biologisk mångfald.

Förutom stora ekonomiska satsningar är målet bland annat att stoppa och omdirigera skadliga subventioner och ge lokalbefolkning och urfolk större inflytande.

– Förlust av biologisk mångfald och försämring av ekosystem utgör stora risker för mänsklighetens överlevnad och hållbar utveckling. Detta ögonblick signalerar en förnyad politisk vilja att öka ambitionen, förbättra samarbetet och maximera möjligheter till synergier i andra multilaterala avtal, sa Kinas miljöminister Huang Runquiu i en kommentar till deklarationen.

Nästa steg är fortsatta förhandlingar i januari och att länderna förväntas genomföra förslagen i maj 2022.

Sverige vill skydda 30 procent

Sveriges miljö- och klimatminister Per Bolund meddelade i veckan att Sverige kommer arbeta för att skydda 30 procent av jordens land och hav och för att minska trycket på den biologiska mångfalden i de övriga 70 procenten.

– Människan bidrar till att den biologiska mångfalden utarmas globalt. Det är därför vår skyldighet att göra något åt denna ödesfråga. Vid mötet med FN:s konvention om biologisk mångfald kommer jag arbeta för ett ambitiöst ramverk med globala mål som möter upp mot de utmaningar vi ser med fortsatt förlust av biologisk mångfald, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

I dagsläget är ungefär 15 procent av Sveriges yta skyddad i någon form. Men det varierar kraftigt för olika naturtyper. När det gäller produktiv skogsmark är inte ens 6 procent formellt skyddad och nedanför den fjällnära gränsen är enbart 3 procent formellt skyddad.

Källa: FN