Gå till innehållet

Turturduvan i kris – EU kräver insatser mot jakt och jordbruk

Turturduva

Turturduva. Foto: Niclas Ahlberg

Antalet turturduvor i Europa har sedan 1980 minskat med hela 80 procent och i Storbritannien kan den tidigare vanliga fågeln vara utrotad inom några år. Nu inleder EU en rättsprocess mot länder som inte gjort tillräckligt för att skydda arten från de största hoten; jakt och jordbruk.

EU-kommissionen har tagit de första stegen i en rättsprocess mot Frankrike och Spanien som kan sluta med att länderna får betala böter. Anledningen är att det intensiva jordbruket och jakt på turturduvan i länderna drabbat arten hårt. Inom några år kan den vara försvunnen från Storbritannien.

LÄS ÄVEN: • Fågelskådare har bestämt sig för att rädda duva med 100-milavandring

BirdLife International menar att det krävs omedelbara insatser för att turturduvan ska klara sig. Viktigast är att Spanien och Frankrike gör något eftersom Spanien har hälften av Europas häckande turturduvor. Frankrike har 10 procent. Här i Sverige ses arten årligen, men den häckar inte här.

Turturduvan är Europas enda långflyttande duva. Den övervintrar söder om Sahara och spenderar en tredjedel av sin tid på häckningsplatserna i Europa. Enligt det brittiska projektet Operation Turtle Dove är minskande lämpliga livsmiljöer det största hotet för arten.

LÄS ÄVEN: • EU-utskott röstade för fortsatt industriellt jordbruk utan miljökrav

EU-kommissionen skriver i sitt uttalande att duvan “nu är hotad och att det illustrerar vilken press som jordbruk och jakt sätter på den biologiska mångfalden”. Att EU pekar ut att jordbruk förstör fåglarnas livsmiljöer anser BirdLife International är banbrytande eftersom det tidigare varit en känslig fråga för EU.

LÄS ÄVEN: • Humleexperten Dave Goulson om jordbruk och bekämpningsmedel

Biologiprofessorn Dave Goulson menar att EUs jordbrukssystem har uppmuntrat jordbruk att bli större och större. På vägen mot enorma jordbruk har våtmarker dikats ur och häckar har rensats bort. Landskapen har gått från varierade med biologisk mångfald till monokulturer med få arter. Han anser också att det industriella jordbruket ställer till med stor skada. Det bidrar till ökade växthusgasutsläpp, det förstör jorden och försämrar den biologiska mångfalden.

LÄS ÄVEN:  • Även miljövänligt jordbruk kan mätta Europas växande befolkning

– Därför borde vi ändra vårt sätt att odla mat. Tyvärr verkar folk ha accepterat de här enorma fälten och tror att det är så vi måste föda befolkningen, när det egentligen finns bättre sätt, sa Dave Goulson i en intervju med Natursidan.

Källa: The Guardian

Mer att läsa