TTIP-avtal ger industrin större makt och försvagar miljöskyddet

Oljesandsutvinning i Alberta. Foto: Howl Arts Collective - Flickr: tar sands, Alberta, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33395825

Oljesandsutvinning i Alberta. Förbud mot import av miljöfarlig oljesand kan stoppas med TTIP.  Foto: Howl Arts CollectiveFlickr: tar sands, Alberta, CC BY 2.0

I veckan avslöjade Greenpeace i Nederländerna läckta dokument från förhandlingarna om TTIP-avtalet mellan EU och USA. Ett avtal som kan innebära stora konsekvenser för miljön. Frankrikes president har redan sagt nej till avtalet i nuvarande form.

Faiza Oulahsen, kampanjledare hos Greenpeace i Nederländerna säger i ett pressmeddelande att dokumenten visar hur miljöskydd förhandlas bort bakom stängda dörrar.

– De här dokumenten avslöjar att civilsamhället med all rätta har varit oroade över TTIP-avtalet. Den fullständiga och senaste versionen av handelsavtalet borde göras allmänt tillgänglig genast, så att medborgare och folkvalda politiker har chansen att förstå vad som föreslås.

Det avtal som diskuteras kommer i sin nuvarande form att få stora konsekvenser för vår demokrati och miljö, menar Greenpeace. En första analys av texten avslöjar:

  • Att långvariga miljöskydd kan förhandlas bort och att EU och USA vill skapa ett system som sätter ekonomisk vinst före både människors, djurs och växters liv och hälsa.
  • Ingen hänsyn tas till klimatet, det skulle till exempel bli omöjligt att lagstifta mot import av fossila bränslen som olja från oljesand.
  • Försiktighetsprincipen tas bort – farliga ämnen hanteras exempelvis snarare än att man undviker dem.
  • Förslaget försvagar miljö- och konsumentskyddet men industrin ges en privilegierad röst i viktiga beslut och kan påverka lagstiftning.

EU har inte varit öppet om hur stort industrins inflytande kommer att bli, menar Greenpeace. Många miljöorganisationer så som Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen och Greenpeace är mycket kritiska till TTIP-avtalet. De vill att Sveriges regering agerar inom EU för att stoppa förhandlingarna.

Dessutom har mer än 200 sakkunniga forskare, drygt 100 miljö- och konsumentorganisationer samt två miljoner EU-medborgare kritiserat förhandlingarna och varnat för vilka effekter avtalet kommer att få. Efter läckan blev det klart att Frankrikes president Francois Hollande säger nej till avtalet i sin nuvarande form.

– Vi kommer aldrig att acceptera att de grundläggande principer som vårt jordbruk och kultur vilar på ifrågasätts, säger Hollande.

Vad är TTIP?
TTIP står för Transatlantic Trade and Investment Partnership, och kan bli världens största handelsavtal. Syftet med avtalet är att undanröja eventuella hinder för handeln mellan EU och USA, och att skydda utländska investeringar. Det innebär att bland annat tullar och regler tas bort så det blir lättare för företag att investera i olika länder. Miljölagstiftning ses ofta som ett handelshinder, och det finns många multinationella storföretag som har lobbat för att både EU:s och USA:s miljöskydd ska minskas. Även fackföreningsrörelser i ett antal länder är oroliga för urholkning av arbetsrätten, enligt Jordens Vänner.

Källor: Greenpeace, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen