Gå till innehållet

Trumps nya förslag: Ekonomiska intressen ska väga tyngre än hotade arter

Vithövdad havsörn. Foto: Alan D. Wilson, Naturespicsonline.com/ , CC BY-SA 2.0, Länk

USAs lag Endangered Species Act (ESA) har genom åren skyddat och räddat vithövdad havsörn, gråval och många andra arter. Nu har Trump-administrationen lagt förslag om hur ESA kan försvagas så att den inte står i vägen för ekonomiska intressen. Naturorganisationer menar att det kommer att omintetgöra den viktiga naturlagen.

Trump-administrationen vill att ekonomiska intressen måste ges större utrymme när växter och djur skyddas. Det föreslås också bli lättare att plocka bort arter från listan över skyddade djur och växter, samt att företag och stater ska slippa konsultera naturmyndigheter vid förstörelse eller förändringar av livsmiljöer.

– Om förslaget går igenom kommer arter som är kvar på listan över hotade arter fortsätta ha ett skydd för sina livsmiljöer, men det blir svårare att skydda nya arter och det är lättare att ta bort arter från listan, skriver New York Times.

Enligt Rebecca Riley, som är chefsjurist hos Natural Resources Defense Council, har 99 procent av arterna som listas under ESA räddats från utrotning. Hon säger i ett uttalande:

– Myndigheten som har hand om att rädda utrotningshotade arter föreslår nu en försämring av skyddet som ges under ESA. De här föreslagna reglerna är ett kortsiktigt försök att göra exploatörer och förorenare nöjda på bekostnaden av hotade arter.

Källa: New York Times

Mer att läsa