Trump stoppar miljölagar på grund av ekonomisk nödsituation

Oljeborrning i Texas. Foto: Eric Kounce, Public Domain

USAs president Donald Trump har öppnat upp för att gruvor, vägbyggen, oljeletning och andra storskaliga projekt i naturen ska godkännas utan att först prövas mot miljölagar.

De viktiga miljölagarna Endangered Species Act, National Environmental Policy Act och flera andra sätts nu åt sidan när Trump under den ekonomiska krisen i USA öppnar upp för snabba godkännanden av exploateringsprojekt. Målet är att snabbt få ekonomin på fötter igen.

Jason Bordoff, som ansvarar för Columbia Universitys center för global energipolitik, skriver till Washington Post att bolag kan vara tveksamma att agera på Trumps nya verkställande order. Detta eftersom företagen i efterhand kan tvingas bevisa att de agerade i en nödsituation om de ställs inför rätta.

Flera företag som arbetar med att borra efter olja har dock applåderat beslutet och menar att det kan göra det enklare för dem att skapa jobb i landet.

Donald Trump har försvagat miljölagar sedan han tillträdde och har bland annat försvårat för lokalbefolkningen att protestera mot projekt som byggs i deras närhet. New York Times följer arbetet med att försvaga 100 olika miljölagar i en artikel.

Källa: Washington Post