Trots protesterna – klart för vindkraftverk vid fågellokal på Öland

Ängshök. Foto: Daniel Pettersson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-daniel-pettersson/

Ängshök, en art som häckar nära de planerade vindkraftverken enligt BirdLife Sverige. Foto: Daniel Pettersson 

Albrunna är en känd fågellokal på Öland. Nu har länsstyrelsen gett klartecken för fem nya vindkraftverk i området, trots protester från BirdLife Sverige och Unescos expertorgan för miljöfrågor.

Icomos (Unescos expertorgan för kultur-miljöfrågor och för Världsarvskonventionen) har uttryckt sin oro för att vindkraftverk i området.
– Om de planerade anläggningarna kommer till stånd är det höst troligt att världsarvet inte bara allvarligt ifrågasätts utan att Södra Ölands odlingslandskap kan komma att förlora sin världsarvsstatus, skrev expertorganet i ett brev till Länsstyrelsen.

BirdLife Sverige menar att etableringen hotar många av de fåglar som sträcker igenom Albrunna, samt häckande höksångare och ängshök. Dessutom anses vindkraftverken störa fladdermöss i området.

Länsstyrelsen menar dock att platsen är ”unikt bra” och ser inga problem med djurlivet. Som åtgärd för att skydda fladdermössen ska två av vindkraftverken stannas nattetid på sommaren om det blåser mindre än fem meter per sekund.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Källor: Barometern, Länsstyrelsn i Kalmar och BirdLife Sverige