Trollsländehona spelar död för att slippa parning

Sverige var i förra veckan värdland för en internationell konferens om trollsländor – ECOO 2016. Ett av föredragen som hölls handlade om sexuella konflikter mellan trollsländor och att starrmosaiksländors honor kan spela döda för att slippa undan hannarnas bryska uppvaktning, rapporterar Vetenskapsradion.

Många insektshonor utsätts för aggressiv behandling av hannar. Så pass aggressiv att det kan påverka honans äggläggning eller till och med hennes överlevnad.

Enligt forskaren Rassim Khelifa har starrmosaiksländor utvecklat ett sätt att slippa undan hannar som vill para sig – honorna spelar helt enkelt döda och lämnas då ifred. Tidigare var det känt att det beteendet fanns hos en art rovfluga och en sorts spindel, men nu har det för första gången dokumenterats hos trollsländor.

Det finns även andra sätt som trollsländehonor undviker de aggressiva hannarna.

– Hos större kustflickslända har honorna tre olika färgformer, som är genetiskt nedärvda. En av dessa ser helt hanlik ut. Detta utseende anses minska hanarnas intresse, berättar Beatriz Willink på Lunds Universitet för Vetenskapsradion.

Källa: Vetenskapsradion