Troligen nordligaste fyndet hittills av sälgskimmerfjärilen

Sälgskimmerfjärilen har ungefär 7 centimeter mellan vingspetsarna. Foto: Jörgen Lindberg

En fjäril som sprider sig allt mer i Sverige just nu är sälgskimmerfjärilen. Första observationen gjordes i början av 80-talet och nyligen tog Jörgen Lindberg bilden här ovan så högt upp i landet som i Hjälstaviken i Uppland – troligen det nordligaste fyndet hittills av arten.

Fyndet i Hjälstaviken verkar vara det nordligaste fyndet hittills, enligt Lars Pettersson på Svensk Dagfjärilsövervakning.
– Sälgskimmerfjärilen kom till Sverige i början av 80-talet, faktiskt samma år som kartfjärilen kom hit, berättar han. Fram till för 8-10 år sedan så fanns den nästan bara i Skåne och då framförallt vid den klassiska lokalen Stensoffa vid Krankesjön. Nu sprider den sig snabbt norrut och finns i princip i hela Götaland.

LÄS ÄVEN: • Sälgskimmerfjäril – en dagfjäril på snabb frammarsch.

Hur kommer det sig att den sprider sig så snabbt?
– Sälgskimmerfjärilen har många egenskaper som gynnar snabb spridning, säger Lars Pettersson. Den är bra på att flyga, den gynnas av varma somrar, och den har larver som trivs på bland annat sälg som i sin tur liksom nässlor är en kvävegynnad art.

Var ska man leta för att hitta sälgskimmerfjäril?
– Det går bra att leta i lövskogar, gärna nära stränder. Men många ser dem också hemma i trädgården där de kommer och suger nektar på fjärilsbuskar. Vill man locka sälgskimmerfjärilen till sig finns det ett par bra sätt, det ena lite obehagligare än det andra: ett är att blanda lika delar strösocker och rödvin och doppa en trasa i blandningen och hänga upp. Det lockar sälgskimmerfjäril och även amiraler och en hel mängd nattfjärilar. Det lite mindre trevliga sättet är att hälla ut surströmmingsspad, det lockar också bra.

Tänk också på att sälgkimmerfjärilen kan förväxlas med den något snarlika aspfjärilen, som dock saknar ”ögon” både på undersidan och översidan:

Aspfjäril – inte lika metallisk färg och har inte heller två ”ögon” längst in på bakvingen, som sälgskimmerfjärilen har. Foto: Erik Hansson

Aspfjärilen flyger dessutom oftast ett par veckor tidigare än sälgskimmerfjärilen. ”Taggarna” från bakvingens vita band på en sälgskimmerfjäril är också ett tydligt kännetecken.