Tranrekord och unik örnattack vid svenska fågelsjöar

Tranor vid Hornborgasjön. Foto: Kent-Ove Hvass

Vid Pulken utanför Kristianstad slogs det under söndagen den 26 mars nytt rekord i antal tranor. Samtidigt rastade nästan dubbelt så många vid Hornborgasjön, trots söndagens unika händelse när en örn tog en trana och skrämde iväg 15 000.

Söndag den 26 mars 2017 är datumet för det nya rekordet i antal tranor vid Pulken – 8900 stycken. Det tidigare rekordet på 8600 tranor var från den 28 mars både 2015 och 2016. Det fortsatte att anlända många tranor söderifrån under dagen, medan andra tranor började dra norrut. Hur det ser ut i området just nu kan ses via den här webbkameran och statistiken kan följas här.

Unik attack vid Hornborgasjön
Drygt 30 mil norrut har det under måndagen den 27 mars räknats in 15 800 tranor vid Hornborgasjön. Det är något lägre än i fjol då över 19 000 tranor var i området, men å andra sidan hade sjön drabbats av en unik störning under söndagen. En örn (troligen kungsörn) svepte in under söndagskvällen och dödade en trana. Enligt Kent-Ove Hvass, ordförande i Skövde fågelklubb, har något liknande aldrig hänt vid Hornborgasjön. Tranorna brukar inte reagera på örnarna eftersom de inte går till attack mot de storvuxna tranorna, men söndagens örnattack fick ungefär 15 000 tranor att samtidigt lyfta från sjön i panik.

Dagen efter återvände tranorna trots allt till Hornborgasjön och kunde räknas till 15 800 stycken. En bit kvar till rekordnoteringen på 26 500 tranor från den 3 april 2012, men det är å andra sidan i början av april som antalet brukar vara som högst enligt länsstyrelsens statistik. Tranornas ankomst i stora antal sammanfaller också med årets nya Tranfestival 1-9 april kl 10-16 och vid Trandansen intill Hornborgasjön är det Tranans helg 1-2 april.

Källor: Vattenriket och Transtatistik från länsstyrelsen