Gå till innehållet

Trafikverket letar efter hotade insekter och blommor

Kattfot. Foto: Alterego(fin) via Wikimedia

Kattfot. En av blommorna som kan hittas i vägkanter. Foto: Alterego(fin) via Wikimedia

I takt med att flera ängsblommor och insekter har svårt att överleva på våra åkrar söker de sig i allt högre utsträckning till vägkanter. Därför har nu Trafikverket i västra Sverige gjort en inventering längs vägarna i Värmland, Västra Götaland och Halland. Då hittades fem gånger så många vägkanter med unika växter och insekter jämfört med den senaste kartläggningen som gjordes på 90-talet.

Trafikverket kommer nu utöka inventeringen till hela landet.

Enligt Jörgen Wissman, som är forskare vid centrum för biologisk mångfald i Uppsala, kan insekter, bin och humlor vara beroende av blommorna som växer längs vägen och att bevara dessa kan därför vara mycket viktigt för vårt framtida jordbruk.

Källa: Sveriges Radio

Mer att läsa