Trädkronor är underskattade livsmiljöer för bin

Hane och hona av rödmurarbi – en art som visat sig hämta mycket pollen från ekar. Foto: André Karwath aka Aka – Own work, CC BY-SA 2.5

Skogar brukar inte framhållas som viktiga livsmiljöer för vildbin. Men en ny studie visar att de förvånansvärt ofta besöker skogars trädkronor för att söka föda.

Forskarna bakom studien kom fram till att trädkronorna kan spela en större roll för bin än man tidigare trott. Bin, som står för en stor del av pollineringen av världens grödor, uppskattar värme och sol och lövskogar har tidigare ansetts alltför skuggiga för att bin ska trivas där. Men det kan bero på att man hittills sällan undersökt vad som händer i trädkronorna.

I den nya studien undersöktes bins aktivitet i 15 olika skogsområden med gamla ekar i Norfolk i östra England. I varje område studerades trädkronor på upp till 20 meters höjd och undervegetationen både i trädens skugga och i gläntor. Sammanlagt hittades 29 biarter, varav 22 även upptäcktes i trädkronorna. En av arterna stod ut: stenhumla var till och med betydligt vanligare i trädkronorna än i undervegetationen.
– Vi blev överraskade över att de flesta biarter var lika vanliga i undervegetationen som de var i solexponerande gläntor och att vilda bin kan nyttja de rikliga nektar- och pollenkällorna som finns tillgängliga i trädkronorna, säger Guthrie Allen, huvudförfattare till studien.

Forskarna fann att trädkronorna i äldre skogar besöks av många olika biarter sent på våren och att de kan hysa en potentiellt betydande andel av en skogs totala mängd bin.

Skogar underskattade för att bevara bin

Tidigare studier från USA har visat att pollen från lönn kan utgör så mycket som en fjärdedel av den tidiga födan för vildbin och liknande resultat finns från Storbritannien när det gäller sandbin och humlor. Även rödmurarbin och andra murarbin har visat sig hämta en stor del av sin föda från träd på våren, men då från framför allt ek. Flera studier har också visat att både antalet bin och antalet biarter ökar i landskap med skogar, jämfört med enbart öppna landskap.

– Dessa resultat visar att skogsmarkerna spelar en viktigare roll för att bevara Europas bin än vad som tidigare varit känt, skriver forskarna i slutsatsen till den nya studien.

LÄS ÄVEN:
• Vanliga bekämpningsmedel skadar bins hjärnor
Framgångsrika åtgärder för ett av Sveriges mest hotade bi
• Brist på vildbin begränsar matproduktionen
Gynna marklevande bin i trädgården
Nya blomrabatter lockar snabbt stort antal biarter
Buskar och träd som gynnar biologisk mångfald
Importerade träd dåliga för städers insektsliv

Källor: Insect Biodiversity and Conservation och University of East Anglia