Torråsens skyddsvärda skog kalavverkad

Torråsens skog innan avverkning. Foto: Bengt Oldhammer

Torråsens skog innan avverkning. Foto: Bengt Oldhammer

Delar av den fina gammelskogen på Torråsen, i Orsa kommun har kalavverkats. Natursidan.se har tidigare skrivit om Torråsen och den skyddsvärda gammelskogen där som hade flera rödlistade arter. Pärluggla, hökuggla, lavskrikor, tjäder, tretåig hackspett och spillkråka är några av de fåglar som levde i skogen.

Både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen har tidigare sagt att de ansåg att skogen var skyddsvärd. Även kommunekologen i Orsa har skrivit att skogen inte bör avverkas.

Greenpeace åkte för att titta på den fina men hotade naturskogen vid Torråsen. När de kom fram hade FSC-certifierade BillerudKorsnäs precis kalavverkat den och maskinerna var fortfarande igång. Greenpeace filmade förödelsen. Till Radio Dalarna säger Dima Litvinov på Greenpeace:

– Jag såg bara ett helt förstört landskap och man vet att det kommer att ta många hundra år innan livet kommer tillbaka, om det någon gång gör det.

Torråsen efter avverkningen. Foto: Greenpeace https://www.facebook.com/greenpeace.international/

Torråsen efter avverkningen. Foto: Greenpeace 

Dima Litvinov säger att om vi ska behålla en biologisk mångfald i vår värld, som vi är beroende av för att överleva som människor, då måste vi börja skydda mera naturskog. Men det sker inte, inte i det här fallet och inte i många andra fall.

Han menar att det är ett systemfel i samhället:

– Våra myndigheter har i dag inte tillräckliga instrument och inte tillräckligt med pengar för att skydda alla naturskogar som måste skyddas. Det är därför bara 2 procent av alla skogar med höga naturvärden är skyddade i Sverige.

Pärlugglorna i området har blivit av med många holkar. Foto: Erik Hansson

Pärluggla, en av de fåglar som levde i den nu nedhuggna skogen. Foto: Erik Hansson

Tidigare har länsstyrelsen haft planer på att göra reservat av Torråsens skogar men de planerna avskrevs. BillerudKorsnäs menar att den skog som avverkats hade lägre naturvärden än omgivande skogar som avsatts frivilligt av markägaren Bergvik Skog. Men enligt Orsa Skogsgrupp stämmer det inte. Dessutom hade det varit värdefullt att bevara hela området intakt, nu har det fragmenterats.

Länsstyrelsen besökte Torråsen 15 september 2016 och skrev efter det besöket att ”området har betydande naturvårdsvärden och sammantaget mycket väl uppfyller kriterier för reservatsbildning”.
Bengt Oldhammer från Orsa Skogsgrupp säger:

– Vid besöket såg tjänstemannen tiotalet tjädrar (möjlig lekplats med andra ord), hökuggla, talltitor, lavskrika och spår av tretåig hackspett. Lappticka, skrovellav, lunglav, violettgrå tagellav, garnlav och spillkråka noterades senare i avverkningsdelen plus en del andra arter. Någon artinventering före avverkning gjordes aldrig av bolaget men redan dessa fynd visar att det var oacceptabelt att avverka.

Jemt Anna Eriksson på Länsstyrelsen Dalarna säger till Radio Dalarna att det är en prioriteringsfråga och att skogsbolaget har följt reglerna.

– Vi prioriterade inte det här området för ett formellt skydd men bolaget avsätter stora områden frivilligt. Så mycket av skogen här uppe i Torråsen har inte huggits.

Bengt Oldhammer säger att Orsa skogsgrupp i Naturskyddsföreningen krävde på saklig grund skydd istället för avverkning, bland annat med hänvisning till fynd av många rödlistade arter och signalarter. Men BillerudKorsnäs och Bergvik lyssnade inte på sakargumenten. Det blev ett kalhygge.
-Så här får det inte gå till när alla är ense om att vi har brist på äldre skyddsvärd naturskog i Sverige, och att de rester som finns kvar måste sparas.

Internationella Greenpeaces film om avverkningen i Torråsen: