Torkan har dödat tolv miljoner träd i Kalifornien

Redwoodskogarna i Kalifornien har drabbats av bruna löv och döende grenar. Foto: Sam Churchill via Flickr

Redwoodskog i Kalifornien som innehåller flera av jordens äldsta och största träd.  Foto: Sam Churchill via Flickr

12 miljoner träd har dött i Kalifornien och nästan 60 miljoner träd är hotade på grund av torka, enligt en färsk rapport från Carnegie Institution for Science som nyligen har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Forskarna skriver i rapporten att 58 miljoner träd i Kalifornien, varav flera är jordens största och äldsta träd, lider av allvarlig vattenbrist vilket innebär att de har försvagats och hotas att dö. Cirka 10,6 miljoner hektar skog med upp till 888 miljoner stora träd lider av vattenbrist, något som inte har varit känt tidigare.

Tidigare i år publicerades en rapport som visade att torkan i Kalifornien som nu har pågått i fyra år, har förvärrats av den globala uppvärmningen. Genom att kartlägga förändringar i trädkronornas vattenmängd kan forskarna identifiera de träd som lider av torka och är mest mottagliga för skogsbränder.

Kalifornien är känt för att ha ett torrt klimat på sommaren och får normalt 80 procent av årsnederbörden på vintern men de senaste fyra åren har det kommit mycket lite nederbörd och temperaturen har varit hög. Nederbörden har dock tillfälligtvis ökat den senaste tiden eftersom El Niño har värmt upp Stilla havet, men det räcker inte.

Bristen på nederbörd har orsakat att jorden har torkat och att grundvattnet har sinat och att de reserver som finns har minskat betydligt. Carnegie’s Greg Asner som leder forskningsgruppen säger i en intervju i San Fransisco Chronicle:
– Våra satellitkartor avslöjar torkans storskaliga omfattning och effekterna på skogarna är större än vad man tidigare känt till. Även områden som normalt är fuktiga har drabbats. Den kända redwoodskogen på Kaliforniens norra kust och skogar i den fuktiga Bay Area har fått bruna löv och döende grenar. De döende träden är mottagliga för barkborren som redan har gett sig på miljoner träd som försvagats på grund av vattenbrist.

Gregory Asner säger i ett pressmeddelande:
– Kalifornien är beroende av sina skogar. Träden lagrar vatten och kol, skogarna är viktiga för turism och friluftsliv. De är viktiga för hela ekosystemet, för ekonomin och de har kulturella värden. Torkan orsakar långsiktiga förändringar i skogsekosystemen som påverkar djuren och den biologiska mångfalden för all framtid.

Källor: PNASNature, San Francisco Chronicle