Tolv nya naturreservat senaste veckan

Getåravinen utanför Norrköping. Foto: Ulf Bodin via Flickr https://www.flickr.com/photos/ulfbodin/

Getåravinen utanför Norrköping. Foto: Ulf Bodin via Flickr 

Efter att regeringen beslöt att dela ut 430 miljoner extra till skydd av vår natur i mars har mängder av nya områden skyddats. Bara den senaste veckan har hela tolv nya naturreservat bildats i Sverige.

I Stockholm har de styrande (S+Mp+Fi) beslutat att göra naturreservat av den sedan länge omdebatterade Älvsjöskogen.

Lite längre norrut i Uppsala län ska fem nya naturreservat bildas de närmaste åren. Det är ett led i regeringens plan att skydda värdefulla skogar och tillsammans utgör de nya naturreservaten Lindsjön, Andalsglupen, Stora Branden, Hocksboglupen och Kerstinbomyran 383 hektar skog. Uppsala ska dessutom göra naturreservat av det populära området Hammarskog, vilket vi skrivit om förr.

I Falu kommun bildas Törnsbäckens naturreservat vid sjön Balungen. Det är ett område med gammal naturskog som bland annat innehåller de hotade arterna rosenticka, rynkskinn, dvärgbägarlav, lunglav, stuplav och korallblylav.

Jämtlands län får inte mindre än tre nya naturreservat i form av Länglingsån norr om Köttsjön, Skarpåskälabodarna sydväst om Hammerdal och Öraån sydost om Albacken i Bräcke. I områdena finns gammal skog och vattendrag med både flodpärlmussla och öring. Sammanlagt skyddas 118 hektar vildmark.

– Det känns jävligt bra. Inte kommer folk hit för att titta på några elproducerande grejer, de kommer hit för vildmarken och den krymper. Är det något vi är experter på här i länet så är det ju att sälja ut och ruinera saker och ting. Generationen som växer upp idag har ju inte sett något annat så de förstår inte vad som skett, men naturen här är ju det unika vi har, säger Birger Ajax, ordförande för nedre Ammeråns fiskevårdsområde, till SVT Jämtland.

Även Trollbäcken i Gävleborgs län blir naturreservat. Det 70 hektar stora området vid sjön Ekaren ska göras i ordning för besökare med en ny bro, stigar, skyltar och rastplats.

Igår blev det dessutom klart att Getåravinen nära Norrköping blir ett 12 hektar nytt naturreservat.
– Den magnifika ravinmiljön är en värdefull och skyddsvärd naturmiljö och har som geologisk formation få motsvarigheter i Östergötland. Ravinen är av riksintresse för naturvården och är även ett uppskattat strövområde för besökare, skriver länsstyrelsen.

Tidigare i april utannonserades dessutom att den berömda Fyledalen i Skåne bli naturreservat.  Tyvärr utsattes strax därefter ett kungsörnsbo i området för plundring.