Tivedens Nationalpark föreslås bli större och får buffertzoner

Nationalparken Tiveden. Foto: Anki Hammar http://www.natursidan.se/fotografer/anki-hammar/

Nationalparken Tiveden. Foto: Anki Hammar 

Tivedens Nationalpark föreslås att bli 690 hektar större, enligt ett pressmeddelande från Naturvårdsverket. Totalt blir parken på 2042 hektar när den utvidgas i öster och kring sjön Trehörningen. Sveaskog som äger marken, har efter påtryckningar beslutat att lämna buffertzoner på cirka 2000 hektar kring parken.

Förslaget om utvidgning av nationalparken har lämnats till regeringen. Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Örebro län har haft omfattande dialog med aktörer i området och säger att ingen motsätter sig utvidgningen. Om Regering och Riksdag bestämmer att parken ska utvidgas, planeras en invigning till maj 2017.

I juni beslutades att Sveaskog ska spara buffertzoner på 2000 hektar kring Tiveden. I buffertzonerna ska fortfarande skogsbruk bedrivas men det ska vara ett mer hänsynstagande skogsbruk utan kalavverkningar. Det var på ett samverkansmöte i Tiveden i juni med politiker, traktens turistföretag och Laxå kommun som beskedet från Sveaskog kom. Rune Andersson, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog sa då:

– Vi kommer att testa ett så kallat adaptivt, anpassat, skogsbruk i det föreslagna området på 2 000 hektar. Syftet är att skapa variation och öka den skogliga känslan, samtidigt som vi stärker dialogen med lokala intressenter.

Beslutet har föregåtts av flera samverkansmöten med Sveaskog och boende i området. Många har kämpat för detta under en längre tid och lagt ned mycket ideellt arbete. Beslutet om buffertzoner bygger på ett förslag från bland annat traktens turistföretag. Turister som kommer söderifrån vill inte uppleva kalhyggen när de besöker Tiveden och det riskerar att leda till negativa konsekvenser för kommunens ekonomi.

Per Willén, ordförande för LRF region Örebro, är orolig att buffertzoner blir trendsättande för alla naturreservat och nationalparker. Han sa nyligen i tidningen Lantbruk och Skogsland att:
– Jag är väldigt skeptisk! Blir buffertzoner vedertaget riskerar skogsägare att drabbas på många håll. Rätt vad det är ska man ha buffertskogar runt samhällen.