Gå till innehållet

“Tillståndet för de svenska haven är fortsatt kritiskt”

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har gjort en ny bedömning av de svenska haven och det är ingen munter läsning. Vi belastar haven alldeles för hårt och det går dåligt för de flesta marina djur.

Det är tredje gången som HaV gör en sammanlagd bedömning av tillstånden i de svenska haven. Slutsatsen 2024 är ungefär samma som 2012 och 2018; I de flesta fall nås inte god miljöstatus. Det gäller både den belastning och påverkan som vi utsätter haven för, men också tillståndet för arter, livsmiljöer och ekosystem.

Som helhet visar HaV:s bedömning att tillståndet för havens arter och livsmiljöer är fortsatt kritiskt

Precis som i tidigare bedömningar är det övergödning, farliga ämnen och fiske som är de största hoten mot havens miljöstatus. Dessutom accelererar klimatförändringarna och kustområdena exploateras allt mer, vilket skapar ytterligare problem. Nytt för i år är även att buller bedöms och på den fronten är det bara hälften av de undersökta områdena som uppnår god miljöstatus.

Friska hav ger oss mer

Hade haven varit i bättre skick hade de gett betydligt mer ekosystemtjänster åt oss och det hade dessutom varit gynnsamt för exempelvis turism och yrkesfiske.

– God miljöstatus är ett tillstånd där haven är friska och produktiva, vilket är en förutsättning för ett hållbart nyttjande av havets resurser, där är vi inte idag, förklarar Anna Ledin, generaldirektör på HaV.

Vissa ljuspunkter i kritiskt läge

Det är inte bara att vi “inte är där idag”. HaV skriver att “som helhet visar HaV:s bedömning att tillståndet för havens arter och livsmiljöer är fortsatt kritiskt”.

Men det finns vissa ljusglimtar för exempelvis hälleflundra och marulk i Västerhavet och på lång sikt har exempelvis flera farliga ämnen som flamskyddsmedel och DDT, minskat väsentligt.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Mer att läsa