Testamente ger stadsnära natur 20 miljoner

Pålsjö skog. Foto: Erik Hansson

Ingrid Fries bodde i barndomen i Helsingborg och var då ofta ute i det stadsnära naturområdet Pålsjö skog. Nu har hon testamenterat 20 miljoner kronor till att bevara och sköta området.

Pengarna sätts in i en stiftelse där avkastningen av de 20 miljonerna ska gå till Pålsjö skog och till att ”vidmakthållande och förnyelse av trädbeståndet, annan vegetation och faunan i Pålsjö skog till fromma för natur och människor”. En styrelse i samråd med experter kommer att avgöra hur pengarna kan användas inom ramen för testamentet.

Stadsträdgårdmästare Martin Hadmyr berättar för SVT Helsingborg hur han skulle vilja använda pengarna:
– Många bokträd i Pålsjö skog mår dåligt, bland annat på grund av surare markmiljö och skadeinsekter. Med pengarna kan vi både plantera nya och ta hand om de som vi har. Vi kan skapa de bästa förutsättningar för att Pålsjö skog ska kunna fortsätta vara ett fint naturreservat.

Källa: SVT Helsingborg