Ta vara på höstlöven – de har många funktioner

Löv som kommer till användning på en kolonilott. Foto: Kristina Bäck

Löv som kommer till användning på en kolonilott. Foto: Kristina Bäck

Varje höst tjuter lövblåsarna och löv samlas in för att köras iväg till olika avfallsanläggningar. Så jobbar oftast trädgårdsarbetare ute i kommunens parker och i privata trädgårdar. Men så behöver det inte alltid vara. Löven kan ofta användas på plats.

En del av löven kan krattas direkt in i rabatter mellan perenner och under träd och buskar. Under lövtäcket trivs maskar och andra smådjur. Där kan de fortsätta med sitt värdefulla luftnings- och nedbrytningsarbete under längre tid. Inte lika mycket ogräs kan heller frodas under ett tjockt lövtäcke. Löven isolerar jorden från kyla och temperatursvängningar.

Täck bar jord
Grönsaksodlingar, jordgubbsland, hallonland och bar jord under buskar, rosor och träd och mellan perenner mår bra av att täckas med löv på hösten. Frostkänsliga perenner kan täckas helt.

lov

Löv. Foto: Kristina Bäck

Till våren då man ska odla igen i grönsakslandet är det bara att kratta bort lövtäcket och lägga det i komposten.

För gräsmattan
Löven är också bra för gräsmattan så låt dem ligga när de faller, kör sen över dem flera gånger med gräsklipparen. Med en bra motorgräsklippare kan man på detta vis även klippa sönder stora högar med löv. Lövklipp ger gräsmattan ett extra, långsamt verkande jordförbättringsmedel. Om man tittar noga kan man se hur daggmaskarna drar ner lövklippen i jorden.

Gör en lövkompost
Man kan själv samla in höstlöv på allmänna ytor som gräsmattor, gator och i parker och sen göra en lövkompost. Av komposten blir till slut en underbar, jordförbättrande mull som kan användas överallt i trädgården och i odlingar, i krukor, kring perenner och andra växter. Dessutom är den gratis. I England har lövmull ersatt torvmull eftersom brytningen av torv har förstört stora delar av landets torvmossar. Lövmull liknar torvmull eftersom den är fuktighetshållande, näringsfattig och har en stabil struktur som den behåller i fyra fem år. En lövkompost är enkel att göra men det tar två till tre år innan den är färdig för användning.

Så här gör du din egen lövmull
Samla ihop alla nedfallna löv (även eklöv) och lägg dem i en hög någonstans i en skuggig hörna av trädgården, eller i en öppen behållare, till exempel av nät eller trä. Efter ett år vänder man löven med en grep. Om det är torrt så vattnar man. Efter ett till år är löven troligtvis nedbrutna och lövmullen färdig. Annars får man vända på löven en gång till och låta dem ligga ännu längre. Ett sätt att skynda på det hela är att blanda i lite färskt gräsklipp som fungerar som gödsel. Lövmullen kan blandas med kompost eller blandas ned direkt i jorden som jordförbättring.

Balansera en kompost
Om man har en egen mat- eller trädgårdskompost är torra löv ett värdefullt material att ta tillvara. De torra löven kan blandas med blött kompostavfall och därmed skapa en bra balans i komposten. Under sommaren eller mitt i vintern finns det inte alltid torrt ”brunt” material att tillgå, då är det bra att ha färdiga säckar med torra löv att använda. Om de är nog torra kan man smula sönder löven när de tillförs komposten.

Bo åt igelkott
En lövhög kan även ge vinterbo åt en igelkott. I vissa europeiska länder är igelkotten utrotningshotad just på grund av att dess möjligheter att bygga bo och söka skydd minskar till följd av att vi städar för mycket i våra trädgårdar.

Förvara lökar
Lökar som inte tål minusgrader kan lagras över vintern i löv. Lådor och kartonger kan fyllas med torra löv och där i lägger man blomsterlökarna på vinterförvaring. Blommor som canna, dahlia, gladiolus och andra lökar och knölar kan på så sätt övervintra.

Källor: Natur och trädgård, ”Handbok för köksträdgården” (Lena Israelsson)