Sveriges nya klimatmål kritiseras – ”otillräckligt”

Paris.Foto: PapaPiper via Flickr https://www.flickr.com/photos/16516058@N03/

Det nya klimatmålet presenteras mot bakgrund av överenskommelsen i Paris. Foto: PapaPiper via Flickr 

”Vi föreslår att det svenska klimatmålet tidigareläggs till 2045”, skriver ledamöterna från sju partier i Miljömålsberedningen i en debattartikel i Dagens Nyheter. Förslaget fick dock omedelbart stark kritik för att vara otillräckligt av företrädare för miljörörelsen.

Miljömålsberedningen, som består av ledamöter från sju av riksdagens partier, skriver i debattartikeln att de vill ha en klimatlag som ”tydliggör processerna och långsiktigheten i klimatpolitiken och att regeringen inrättar ett oberoende klimatpolitiskt råd med finanspolitiska rådet som förebild”.

– Mot bakgrund av överenskommelsen i Paris föreslår vi nu att det svenska klimatmålet – som hittills uttryckts som en vision om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050 – skärps i linje med FN-beslutet. Vi föreslår att riksdagen beslutar att målet tidigareläggs till 2045. Nettonoll år 2045 innebär enligt vårt förslag att utsläppen i Sverige ska ha minskat med minst 85 procent jämfört med 1990. Med den kraftiga befolkningsökning som förväntas i Sverige till mitten av seklet är en minskning med 85 procent till år 2045 ett ambitiöst mål. De utsläpp som kan kvarstå år 2045 (för att åren därefter uppnå negativa utsläpp) ska dessutom kompenseras med åtgärder i enlighet med internationellt beslutade regler, vilket gör målet än mer ambitiöst, skriver Miljömålsberedningen i sin debattartikel.

Reaktionerna från miljörörelsen var dock inte speciellt positiva. Här följer ett urval:

– Bra med bred överenskommelse men ambitionen kunde varit högre. Hoppas på skarpa del- och sektorsmål, skriver Annika Jacobsson, chef för Greenpeace.

– Härligt med överenskommelse men ett ”föregångsland” måste minska utsläppen snabbare än 85% till 2045! skriver Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

– Förslaget vill lösa 15% av utsläppen i andra länder. Hur blir det när andra länder tänker likadant? Den metoden passar inte ett föregångsland, skriver Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

– Gratulerar ledamöterna i Miljömålsberedningen till förslag om klimatlag. Beklagar målet i sikte är orimligt svagt. Miljömålsberedningen gör rätt analys – klimatomställning ger välstånd – men drar likväl slutsatsen att utsläppen ska fortsätta minska sakta. Att behålla hela 15 procent av utsläppen vid mitten på seklet räcker inte för att undvika farlig klimatförändring, skriver Mikael Karlsson, miljöforskarer på KTH och chef för European Environmental Bureau.

Miljömålsberedningen ska lämna sitt slutbetänkande i juni i år. Då få vi veta mer om ”styrmedel och konkreta åtgärder för att nå det föreslagna långsiktiga målet”.

Läs mer:
Debattartikeln från Miljömålsberedningen på DN Debatt.