Sveriges lodjursjakt på FN:s världsdag för vilda djur med fokus på kattdjur

Lodjur i hägn. Foto: Marie Mattsson 

Idag är det den internationella FN-dagen för vilda djur. I år är temat ”Stora katter: rovdjur under hot”. Här i Sverige pågår samtidigt jakten på vårt enda stora kattdjur – lodjur, som är rödlistat som ”sårbar”.

76 lodjur får skjutas i Sverige i årets licensjakt som påbörjades den 1 mars. Detta trots att lodjuret är fridlyst och en rödlistad art som är sårbar (VU) enligt Artdatabanken. Främsta hotet mot dess överlevnad är jakt. Inventeringar som gjorts visar att antalet lodjur 2017 var ungefär 1220 individer.

LÄS ÄVEN: • 104 lodjur får skjutas i Skandinavien i årets lodjursjakt

När det här skrivs, på den internationella FN-dagen för vilda djur med temat ”Stora katter: rovdjur under hot”, har hittills 23 dödade lodjur rapporterats in.

FN-dagen World Wildlife Day firas på många håll i världen med konferenser, guidningar, informationskampanjer och mycket annat. Läs mer om temadagen på World Wildlife Day.