Gå till innehållet

Sveriges kanske bästa kungsörn- och fladdermuslokal blir naturreservat

Kungsörn över Fyledalen. Foto: Erik Hansson

Kungsörn över Fyledalen. Foto: Erik Hansson

I början av året uppmärksammades att det är “kris” för örnarna i Fyledalen. Nu är det klart att området kommer bli ett statligt naturreservat. Det är dessutom glädjande för områdets många fladdermössarter. 17 av Sveriges 19 fladdermöss finns i Fyledalen.

Fyledalen i Skåne är känd för sin koncentration av rovfåglar och är ett av de säkraste ställena i Sverige för att se kungsörn. I februari gick örnbevakarna i området ut med att de är oroade över personer som ger sig in på kungsörnarnas skyddsområden och som därmed riskerar att förstöra häckningen.

Nu kommer den 17 kilometer långa dalen bli ett statligt naturreservat som i första skedet innefattar 853 hektar i Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner. Målet med naturreservatet är enligt länsstyrelsen i Skåne att “skydda, bevara och utveckla den biologiska mångfalden i området”.

– Fyledalen är ett fantastiskt område och det känns jättebra att vi kan göra en del av den till naturreservat. Fyledalen har unika naturvärden och är ett uppskattat utflyktsmål. Att det här området blir naturreservat innebär att vi har tryggat att de unika naturvärdena för framtiden, säger Gunilla Davidsson Lundh och Per Carlsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Skåne som arbetat med bildandet av naturreservatet.

Förutom kungsörnar, andra rovfåglar och fladdermöss finns det i Fyledalen även mer än 1000 av Sveriges 4617 kända skalbaggsarter, ett femtiotal sällsynta svampar, sällsynta groddjur och dessutom har Fyleån höga fiskevärden.

Läs mer:
“Kris” för kungsörnar som störs av fågelintresserade.
Alla våra artiklar om kungsörnar.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne

Mer att läsa