Sverige har fått sin första globala geopark

Gammalt stenbrott i Platåbergens geopark. Foto: Henrik Theodorsson

Unesco har för första gången utnämnt ett område i Sverige till en global geopark. Det innebär att det anses vara världsunikt och av internationellt intresse.

Definitionen av en geopark är ”ett område där man vill skapa hållbar regional tillväxt genom att samordna och koordinera geologiska besöksmål, arbeta med naturvårdsfrågor som rör de geologiska besöksplatserna, stödja forskning och utbildning och sprida kunskap om geologi till allmänheten”. Sammanlagt finns det 177 globala geoparker i 46 länder världen över. Norge har tre, Finland tre, Danmark två och Island två och nu har äntligen Sverige också fått sin första. Konceptet har bara funnits hos Unesco sedan 2015, men antalet geoparker växer snabbt.

Det är den 3 690 kvadratkilometer stora Platåbergens geopark (webbplats) nära Hornborgasjön söder om Vänern som blivit utnämnd till Sveriges första Unesco globala geopark. I området hittas bergarter staplade på varandra och de berättar därmed jordens historia under 150 miljoner års tid. Till exempel i form av fossil från utdöda djur och några av världens äldsta fynd av meteoriter i platåbergen.

Området hyser också höga naturvärden och varierade naturtyper. Foto: Henrik Theodorsson

Platåbergen har också skapat speciella, varierade och artrika naturtyper med bland annat rikkärr, bokskogar, alvarmarker och djupa granskogar.

– Vi hoppas att utnämningen som Sveriges första Unesco globala geopark kommer ge området ökad uppmärksamhet och bidra till en starkare besöksnäring i platåbergslandskapet. Men även att det kan ge de boende här en bättre förståelse för att de naturmiljöer som finns utanför köksfönstret är unika i världen, säger Anna Bergengren, koordinator för Platåbergens geopark.

LÄS ÄVEN:
• Sverige har fått sin andra geopark

Källa: Pressmeddelande från Platåbergens geopark