Sverige har fått sin andra geopark

Geopark Indalsälven. Foto: SGU

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har utsett en ny geopark och Sveriges har därmed två nationella geoparker som ska ”öka intresset för områdets säregna geologi och för att stärka besöksnäringen”. Vi ligger dock långt efter våra grannländer.

Geoparken ligger i Ragundaområdet vid Indalsälven i Jämtland och här finns bergarter och landskapsformer som visar på en ”komplex geologisk utveckling”. SGU skriver att observationer i området bland annat lett till en ökad förståelse om hur den senaste inlandsisen smälte av i Norden och för hur vissa magmatiska bergarter bildas.

– Geopark Indalsälven har allt som krävs för att skapa intresse för geologi. Här finns spännande geologi som är väl synlig, och här finns också ett spektakulärt landskap format av dramatiska händelser i vår historia, säger Anneli Wirtén, generaldirektör på SGU.

Sedan tidigare finns det bara en godkänd svensk nationell geopark, Geopark Siljan. Här har landskapet formats av att en meteorit, som var hela 5 kilometer i diameter, träffade jorden för cirka 380 miljoner år sedan. I kollisionen bildades en nedslagskrater på 60 kilometer i diameter, berg lyftes och sprickor bildades långt ned i berggrunden.

Våra nordiska grannar har flera globala geoparker

Definitionen av en geopark är ”ett område där man vill skapa hållbar regional tillväxt genom att samordna och koordinera geologiska besöksmål, arbeta med naturvårdsfrågor som rör de geologiska besöksplatserna, stödja forskning och utbildning och sprida kunskap om geologi till allmänheten”.

Svenska geoparker följer FN-organet Unescos definition av vad en geopark är, men hittills finns det inga svenska parker bland de 169 globala geoparker i 44 länder världen över. Däremot har Norge tre, Finland tre, Danmark två och Island två globala geoparker.

Uppdatering: Möjligen kan Sverige dock snart få sin första globala geopark: Platåbergens Geopark skickade in en ansökan om status som en Unesco Global Geopark 2019, utvärderades hösten 2021 och har av geoparksnätverkets styrelse nu rekommenderats bli godkända som Sveriges första Unesco Globala Geopark. Det officiella beslutet kommer fattas av Unescos styrelse i april.

Källor: SGU och Unesco